Blog Erik Westerhof

Wijziging grensbedragen wettelijke controle !

Audit, 15 september 2015

Wat betekent dit voor mijn organisatie?

Op 3 september 2015 is het wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld om de groottecriteria voor wettelijke controles te verhogen door de Tweede Kamer aangenomen.

Als gevolg hiervan veranderen de grensbedragen van de criteria voor middelgrote rechtspersonen met ingang van het boekjaar 2016 als volgt:

·         waarde activa wordt € 6 miljoen (was € 4,4 miljoen)
·         netto omzet wordt € 12 miljoen (was € 8,8 miljoen)
·         het aantal werknemers blijft ongewijzigd (50).

Rechtspersonen die in twee opeenvolgende jaren aan twee van de drie genoemde criteria voldoen, zijn wettelijk controleplichtig.

Is het toegestaan dat een rechtspersoon de nieuwe groottecriteria al toepast over het boekjaar 2015?

De Memorie van Toelichting geeft expliciet toestemming om de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 toe te passen. Dit betekent dat bij eerdere toepassing van de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 ook de nieuwe grensbedragen van toepassing zijn op boekjaar 2015. Dit is ook bevestigd door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).

Stel dat u ervoor kiest de nieuwe criteria vervroegd toe te passen over het boekjaar 2015. Mag u dan voor het vergelijkende boekjaar 2014 de nieuwe, hogere grensbedragen toepassen? Op grond van de Memorie van Toelichting lijkt het verdedigbaar dat de aangepaste (hogere) grensbedragen al worden gehanteerd bij het toepassen van de tweejaarstermijn.

Als een rechtspersoon over het boekjaar 2015 en over het voorafgaande boekjaar 2014 onder twee van de nieuwe (verhoogde) grensbedragen voor middelgrote rechtspersonen blijft, classificeert de rechtspersoon als “kleine rechtspersoon” en is de rechtspersoon over het boekjaar 2015 vrijgesteld van de wettelijke controleplicht op grond van artikel 2:396 BW. Ook de vrijstellingen en overige bepalingen voor kleine rechtspersonen zijn dan van toepassing.

Voorbeeld 1

Rechtspersoon X was over het boekjaar 2014 controleplichtig op basis van de huidige grensbedragen. De gegevens van rechtspersoon X over de boekjaren 2014 en 2015 kunnen als volgt worden samengevat:voorbeeld1

 

 

Rechtspersoon X blijft op basis van de nieuwe criteria voor zowel het boekjaar 2014 (vergelijkend jaar) als 2015 onder twee van de nieuwe grensbedragen:
Rechtspersoon X classificeert onder het nieuwe regime als kleine rechtspersoon. In dit geval is vervalt voor u de verplichting om een wettelijke controle uit te voeren.

Voorbeeld 2

Rechtspersoon X was over het boekjaar 2014 controleplichtig op basis van de huidige grensbedragen. De gegevens van rechtspersoon X over de boekjaren 2014 en 2015 kunnen als volgt worden samengevat:

voorbeeld2

 

 

 

Op basis van de nieuwe criteria voldoet rechtspersoon X vanaf het boekjaar 2015 voor de eerste keer aan de criteria voor “klein”. In dit geval is rechtspersoon X over het boekjaar 2015 nog wettelijk controleplichtig (bij toepassing van de nieuwe criteria over zowel 2014 als 2015 is er immers nog niet in twee opeenvolgende jaren sprake van een kleine rechtspersoon).

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Deel dit bericht via