Zorg branches

W&J biedt gespecialiseerde diensten aan uiteenlopende organisaties en instellingen in de gezondheidszorg.

Binnen onze groep specialisten van de Branche Zorg is veel kennis aanwezig om u optimaal van dienst te zijn. Net als velen van u stellen zij eerst de diagnose vast en verstrekken u vervolgens het recept.

De gezondheidszorg is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Immers, de zorguitgaven zijn aanzienlijk en blijven nog steeds oplopen. In dit kader heeft de overheid afspraken gemaakt met contractpartners als zorgverzekeraars en alle grote zorgorganisaties om de toename van de zorguitgaven minder hard te laten oplopen.

Worrell & Jetten begeleidt zowel individuele zelfstandige specialisten (starters en gevestigd) als samenwerkingsverbanden. Dit betreft onder meer arbodiensten, huisartsen, fysiotherapeuten, mondhygiënisten, tandartsen en tandheelkundige praktijken, tandtechnische laboratoria en praktijken die zich richten op de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit deze branche groep worden ook kraamzorginstellingen bediend.
Binnen de branchesector zien wij onder meer de volgende ontwikkelingen:

  • De vraag naar zorg neemt toe door vergrijzing en veranderende consumentenbehoefte;
  • Toenemende macht van de zorgverzekeraars;
  • Aanbod wordt sterk bepaald door de overheid en zorgverzekeraars;
  • Verdere groei van samenwerkingsverbanden;
  • Overheid tracht dure zorg naar de eerste lijn te drukken;
  • Complexer worden van de zorgvraag;
  • Het overheidsbeleid is gericht op zelfredzaamheid.