Kinderopvang branches

W&J is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderopvangorganisaties.

De kinderopvangsector speelt een belangrijke maatschappelijk rol en bevindt zich in een zeer dynamische markt die wordt beïnvloed door externe factoren zoals economische onzekerheid, overcapaciteit, demografische ontwikkelingen en overheidsbezuinigingen. Terugloop van het percentage bezette kindplaatsen per locatie, reorganisaties en zelfs faillissementen zijn de branche inmiddels niet vreemd.

Hier staat tegenover dat er ook nog voldoende kinderopvangorganisaties zijn met een gezonde exploitatie en vermogensstructuur.

Binnen de sector zien wij onder meer de volgende kenmerken:

  • Onderscheidend aanbod van kinderopvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, flexibele opvang en peuterspeelzalen);
  • Investeringen in professionalisering en kwaliteit;
  • Nauwe samenwerkingsvormen tussen de kinderopvang en het onderwijs (brede scholen);
  • Bezuinigingen vanuit de overheid op kinderopvangtoeslagen;
  • Vraaguitval (regionaal verschillend);
  • Personeelskosten en huisvesting als grootste kostencomponenten;
  • Voldoen aan governancecode Kinderopvang.

Wij kunnen voor u de jaarrekening controleren, beoordelen dan wel samenstellen, verzorgen voor u de relevante belastingaangiften en wij kunnen wij adviseren op een breed terrein.

Onze specialisten kunnen u daarnaast helpen bij de volgende specifieke dienstverlening:

  • Het verwerken van uw loonadministratie overeenkomstig de CAO Kinderopvang;
  • Het toepassen en uitvoeren van de pensioenregeling Zorg en Welzijn (PFZW);
  • Het adviseren over en toepassen van het convenant met de belastingdienst Partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1).