Fiscale aangiften accountant diensten

  • Praktisch en deskundig advies
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Belastingvoordelen
  • Kennis van de klant

Aangiften met kansen

Met aangiften zijn ook voordelen te behalen, dat wordt vaak vergeten. W&J neemt de terugkerende verplichting graag van u over en benut waar mogelijk de kans op besparingen. Onze fiscalisten helpen ondernemers, directeur-grootaandeelhouders, besloten vennootschappen, stichtingen of verenigingen en particulieren met grote deskundigheid het maximale uit hun fiscale situatie te halen. Met praktisch advies en doordachte aangiften. U wilt tenslotte niet meer belasting betalen dan nodig is!

Wij zijn u graag van dienst bij onder meer de volgende aangiften:

Dankzij onze expertise bent u er zeker van dat uw aangiften zorgvuldig worden opgesteld en gecontroleerd. Waar mogelijk benutten wij uw kansen.

Fiscale aangiften goed geregeld

W&J staat met een deskundig team van fiscalisten voor u klaar voor het opstellen van al uw belastingaangiften. Wanneer wij mogelijkheden zien om belasting voor u te besparen, brengen wij dit bij u onder de aandacht. Wij zijn altijd op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. Uiteraard zijn wij aangesloten bij het Register Belastingadviseurs.

Advies over uw aangiften

Horizontaal toezicht

Met de Belastingdienst hebben we een convenant gesloten, waardoor u kunt deelnemen aan het horizontaal toezicht. U maakt, samen met W&J, afspraken met de Belastingdienst over het aangifteproces, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Dankzij de intensieve samenwerking kan de Belastingdienst sneller haar standpunt bepalen, waardoor u op korte termijn meer zekerheid krijgt over fiscale aangelegenheden. Door afstemming vooraf worden eventuele knelpunten in een vroeg stadium opgelost en vinden er achteraf minder controles plaats. Van u wordt verwacht dat u al uw fiscale processen op orde heeft door effectieve risicobeheersing en een betrouwbaar intern controlesysteem. De Belastingdienst monitort de processen waarbij positieve bevindingen leiden tot het gewenste onderlinge vertrouwen.

Horizontaal toezicht is van toepassing op de aangiftes omzetbelasting, Loonheffingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dankzij ons convenant met de Belastingdienst kunt u zich via ons aanmelden. U tekent een deelnemersverklaring en bij acceptatie wordt u opgenomen in het Horizontaal Toezicht. De Belastingdienst wijst vervolgens één aanspreekpunt toe, dat communiceert wel zo prettig. Maar het belangrijkste voordeel is dat u uw fiscale risico’s vroegtijdig signaleert en beheerst en snel duidelijkheid krijgt over uw fiscale positie. Uw fiscale mogelijkheden kunt u als vanouds blijven benutten.

Hieronder geven wij u een beeld van de fiscale aangiften die wij voor u kunnen verzorgen. Dit is slechts een greep uit onze mogelijke fiscale dienstverlening. Heeft u vragen over onderstaande of andere fiscale zaken? Aarzel niet contact met ons op te nemen.

Inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers, DGA’s en particulieren is meer dan het invullen van cijfers. Wij zien het als onze belangrijke taak om uw fiscale positie te optimaliseren. Bijvoorbeeld bij het verdelen van aftrekposten tussen partners. Bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting kijken wij vooruit. Is uw huidige aanslag nog up-to-date? Uit liquiditeitsoogpunt of ter besparing van belastingrente kunnen wij uw aanslag aanpassen aan de gewijzigde situatie. Ook een aanvraag voorlopige teruggaaf is mogelijk, bijvoorbeeld voor de aftrek van hypotheekrente.

Wij halen het maximale uit uw aangifte!

Vanuit onze vakkennis adviseren wij u over onderwerpen als de eigen woning en echtscheiding. Door veranderende wet- en regelgeving zijn deze onderwerpen in de aangifte er niet makkelijker op geworden. Wij kunnen mogelijk belastingbesparing realiseren.

Bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting houden wij ook rekening met andere zaken. Zo maken veel mensen geen gebruik van de zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag, terwijl zij hierop wellicht wel recht hebben. Ook helpen wij u gebruik te maken van middeling waarbij een wisselend inkomen gelijkmatig over een bepaalde periode kan worden verdeeld. Dat scheelt soms wel honderden euro’s belasting!

W&J combineert het brede palet aan expertise van een groot kantoor met de wendbaarheid en betrokkenheid die je eerder bij een éénpitter zou verwachten. Ze kennen je bij naam, ook de partners, en ze geven de indruk mijn aangifte inkomstenbelasting net zo belangrijk te vinden als die van grotere ‘vissen’.

Mr. Stefan Wijers, Dagvoorzitter, gespreksleider & moderator / StefanWijers.nl

Vennootschapsbelasting

Een B.V. is verplicht jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting in te dienen en belasting af te dragen over de gemaakte winst. Wij kunnen echter voorkomen dat u over de verschuldigde belasting nog eens 8% belastingrente moet betalen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. U kunt de belasting dan gelijkmatig over het jaar betalen zonder belastingrente. Ook na afloop van het kalenderjaar – maar vóór 1 mei – kunnen wij nog een voorlopige aanslag zonder belastingrente voor u aanvragen. Deze dient u dan wel in één keer aan de Belastingdienst te voldoen.

Heeft uw B.V. een eenmalig hoog verlies? Dit kunt u verrekenen met de winst van het voorgaande jaar, wat u een teruggaaf vennootschapsbelasting oplevert. Ter verbetering van uw liquiditeitspositie kunnen wij voor u een voorlopig verzoek om verliesverrekening (voorlopige verliesbeschikking of voorlopige teruggave vennootschapsbelasting) aanvragen. U hoeft dan niet te wachten tot de aanslag definitief is vastgesteld en krijgt al voor de definitieve aanslag belasting terug.

Bent u een stichting of vereniging? Dan heeft u mogelijk ook te maken met een vennootschapsbelastingplicht. Drijft u een onderneming? Heeft u een winstoogmerk? Wat is uw doelomschrijving? Allemaal vragen die een rol spelen bij de vaststelling van de belastingplicht. Wij adviseren u hierover met grote deskundigheid. Heeft de Belastingdienst al een beschikking over uw belastingplicht afgegeven? Ook dan kunnen wij deze voor u beoordelen.

Omzetbelasting

Ook voor de reguliere BTW-aangifte dragen wij mogelijke voordelen aan. Kent u de Kleine ondernemersregeling waardoor u nauwelijks of geen belasting betaalt als u een kleine BTW-verplichting heeft?

Voor de BTW-aangifte doet u per jaar, per kwartaal of per maand aangifte. Dit is onder meer afhankelijk van de verschuldigde BTW. Wij houden voor u in de gaten of de frequentie van uw aangifte moet worden aangepast.

Als u zaken doet met internationale bedrijven binnen Europa heeft u te maken met de zogenoemde opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP-aangifte). Wij helpen u deze verplichting na te komen.

Dividendbelasting

Wanneer de B.V. dividend uitkeert aan privépersonen, houdt de B.V. hierover dividendbelasting in en draagt deze af aan de Belastingdienst. Om boetes te voorkomen, dient zowel de aangifte dividendbelasting als de betaling hiervan binnen één maand na de ter beschikkingstelling van het dividend te zijn geregeld. Wij nemen het opstellen van de aangifte dividendbelasting graag van u over.

Een bijzonder aandachtspunt is de dividenduitkering aan de DGA. Geld aan de winst onttrekken is niet zonder risico’s. Daarom doen onze fiscalisten eerst een uitkeringstoets om u te behoeden voor onverwachte tegenvallers. De dividenduitkering mag immers niet ten koste gaan van de continuïteit van de onderneming. Bij een tekort dat door de dividenduitkering is ontstaan, kan het bestuur hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Daarnaast dient te worden voorkomen dat de Belastingdienst stelt dat hierdoor sprake is van afkoop van pensioen, met alle nadelige gevolgen van dien. Op zo’n situatie zit u niet te wachten!

Naast het verzorgen van de uitkeringstoets en de aangifte dividendbelasting kunnen wij ook de notulen van het dividendbesluit voor u opstellen.

De dividendbelasting bedraagt 15%. Bij een aandelenbelang van 5% of meer is er echter 25% inkomstenbelasting verschuldigd over de uitkering. Om belastingrente te voorkomen, kunnen wij voor het verschil van 10% ook een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor u aanvragen.

Erfbelasting en schenkbelasting

Als u na het overlijden van uw dierbare de aangifte erfbelasting moet opstellen, nemen wij u deze zorg graag uit handen. Op basis van het testament of het wettelijk erfrecht (als er geen testament is opgesteld) zoeken wij uit welke gegevens wij nodig hebben en voor welke keuzes u als erfgenamen staat. Wij begeleiden en ondersteunen u in deze vaak emotionele situatie. Ook dient in er in het geval van overlijden een laatste aangifte inkomstenbelasting te worden opgesteld, het zogenoemde F-biljet. Ook hierbij zijn wij u graag van dienst.

Erfrecht kan erg complex zijn. Wij adviseren dit onderwerp al bij de bron goed te regelen: in het testament. Samen met u bepalen we de optimale fiscale route om te voorkomen dat uw nabestaanden een onnodig hoog bedrag aan erfbelasting (successie) moeten betalen. Er zijn zoveel keuzemogelijkheden! Wij helpen u uw testament vast te stellen en te beoordelen.

Lees meer over Estateplanning

Het is echter ook mogelijk om tijdens uw leven al vermogen weg te schenken. Hiermee bespaart u erfbelasting in de toekomst. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden als de algemene schenkingsvrijstelling, de verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met een eigen woning en schenking onder schuldigerkenning.

Lees hier ons blog over de schenkingsvrijstelling

Wanneer u vermogen schenkt, heeft u wellicht de verplichting om vóór 1 maart, volgend op het jaar van schenking, aangifte te doen bij de Belastingdienst. Wij zijn u graag van dienst.

Loonheffing

Als wij de loonadministratie voor u verzorgen, nemen wij tevens de maandelijkse aangifte Loonheffingen voor onze rekening. Ook hierbij kennen wij alle bijzonderheden. Binnen de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) heeft u vrije ruimte voor bijvoorbeeld kerstpakketten en gratificaties. In sommige gevallen heeft u recht op afdrachtsvermindering op de Loonheffingen, bijvoorbeeld als u arbeidsgehandicapten, jongere of juist oudere medewerkers in dienst neemt. Met onze Subsidiescan en WKR-scan krijgt u inzicht in de mogelijkheden die op uw onderneming van toepassing zijn.

Advies over uw loonaangifte en WKR

Betalingsregelingen

Is het betalen van een aanslag binnen de wettelijke termijn van 6 weken niet mogelijk? Wij kunnen voor u bij de Belastingdienst kort telefonisch uitstel van betaling aanvragen voor de duur van 4 maanden. Als dit niet voldoende is, hebben wij de kennis en ervaring om met de Belastingdienst schriftelijk een betalingsregeling overeen te komen voor de duur van 6 maanden. Zijn de betalingsproblemen structureel van aard? Dan kunnen wij met de Belastingdienst onder voorwaarden een betalingsregeling overeenkomen voor de maximale duur van 12 maanden.

Bent u bestuurder van een vennootschap die in problemen verkeert en zijn deze problemen niet van korte duur? Dan adviseren wij u om een melding betalingsonmacht in te dienen. Zo voorkomt u dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor het niet betalen van de belastingen en premies. Dat is een hele zorg minder.

Geen voordelen mislopen!

U kunt onmogelijk op de hoogte blijven van de steeds veranderende fiscale wet- en regelgeving. Dat is jammer, want daardoor loopt u voordelen mis die behoorlijk kunnen oplopen. Onze fiscale specialisten blijven door training, vakliteratuur en ervaring voortdurend op de hoogte van de belastingregels, de aftrekposten en de mogelijke toeslagen. Wat voor u een last is, is voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Door onvolledige aangiften loopt u voordelen mis. Door onjuiste aangiften loopt u het risico op boetes. Aangiften zijn tijdrovend en complex. Laat dit werk aan een specialist over!

Fiscale specialist nodig?

De meeste ondernemers, particulieren, DGA’s, B.V.’s, stichtingen en verenigingen hebben onvoldoende kennis en tijd om hun belastingaangiften volledig en juist af te handelen. Het gevolg is dat u meer belasting betaalt dan nodig is. Informeer naar onze aanpak en schakel een specialist in. Zodat u zich op andere zaken kunt concentreren.

Doordachte aangifte en advies op maat

W&J beschikt over een grote groep fiscale specialisten op uiteenlopende terreinen. Intern staat een team van fiscale, juridische en financiële vakmensen voor u klaar die u met raad en daad bijstaan. Passend bij u en uw onderneming, uw behoeften en mogelijkheden komen wij met een onafhankelijk advies op maat en een doordachte aangifte om voordelen te benutten en risico’s te beperken. Dankzij onze deskundigheid halen wij het maximale uit uw fiscale situatie.

Vraag een verkennend gesprek aan over doordachte aangiften voor alle geldende belastingen.

snel naar andere diensten

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies