Fusies en overnames diensten

  • Onafhankelijk en deskundig
  • Onderhandelingsvaardig
  • Resultaatgericht
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak

Van transactie tot resultaat

 

Als ondernemer wil je vooruit. Dit geldt net zo goed voor starters als voor gevestigde bedrijven. Ontwikkeling, in welke vorm dan ook, is een belangrijke strategische beslissing. Een beslissing met consequenties voor de bedrijfsstructuur, het aantal medewerkers, de beheersing van de organisatie, de locatie en de eventueel benodigde investeringen. Ontwikkeling door fusies, overnames of afstoting van bedrijfsonderdelen is een boeiend en complex traject met verschillende invalshoeken.

Het bepalen van de waarde van de onderneming, het vastleggen van belangrijke afspraken en het opstellen van een financieringsplan zijn belangrijke stappen in het proces. Als deskundige procesbegeleider weet W&J hoe u de koop, verkoop en fusie het beste kunt aanpakken en waarop u moet letten. Zodat de transactie succesvol tot stand komt en rendement oplevert.

Ondernemers met de ambitie om te ontwikkelen helpen wij het transactieproces zorgvuldig aan te pakken.

Fusie of overname plannen

Maximaal resultaat

De overnamespecialisten van W&J Corporate Finance vormen een vakkundig en ervaren team om u bij het koop-, verkoop- of fusieproces te ondersteunen. Zij vormen een multidisciplinair team met onze accountants, waarderingsdeskundigen, juristen en fiscalisten, terwijl u voor het gemak maar met één vast aanspreekpunt te maken heeft. Wij begeleiden het traject van begin tot eind, tot een succesvolle overeenkomst is gesloten. Of tot dit bewust níet is doorgegaan, want wij houden als onafhankelijk adviseur uw belang in het oog.

Of u nu koper bent, verkoper of partij in een fusietraject, u bent gebaat bij helder inzicht en zorgvuldige stappen om tot het gewenste eindresultaat te komen. Wij helpen u de optimale onderhandelingspositie te bepalen en beschikken over uitstekende onderhandelingsvaardigheden om het maximale te bereiken. In deze transactiebegeleiding zijn diverse stappen van cruciaal belang: verkoopklaarscan, geheimhoudingsovereenkomst, informatiememorandum, (vendor) due diligence, bedrijfswaardering, Letter of Intent en de finale koopovereenkomst of verkoopovereenkomst. Wij zijn deskundig op al deze gebieden.

Verkoopklaarscan

Onze verkoopklaarscan geeft u inzicht in de waarde van uw bedrijf of bedrijfsonderdeel op operationeel, juridisch, financieel, fiscaal en strategisch niveau. Wij signaleren hiermee mogelijkheden om uw onderhandelingspositie te verbeteren en het verkoopresultaat te maximaliseren.

Geheimhoudingsovereenkomst

Betrokken partijen ondertekenen een geheimhoudingsovereenkomst – ook wel non disclosure agreement (NDA) genoemd – zodat vertrouwelijke gegevens ook echt vertrouwelijk blijven tijdens het kopen of verkopen van een onderneming. Onze juristen stellen deze geheimhoudingsverklaring zorgvuldig voor u op.

Informatiememorandum

Met een informatiememorandum informeert en overtuigt u mogelijke kopers over uw bedrijf of bedrijfsonderdeel. Wij geven hiermee globaal inzicht in uw onderneming door de markt, activiteiten, organisatiestructuur, behaalde resultaten en actuele cashflow in kaart te brengen. Onze overnamespecialisten stellen dit memorandum voor u op om te voorkomen dat er te snel te veel informatie wordt uitgewisseld en uw onderhandelingspositie in het geding komt. Vervolgens nodigen wij geïnteresseerde kopers uit een indicatief, vrijblijvend bod uit te brengen. Of we nemen de vraagprijs op in het memorandum. Samen bekijken we of er een basis is om met één of meerdere partijen verder te onderhandelen.

Due diligence

Met een due diligence-onderzoek verdiepen wij ons intensief in het bedrijf of het bedrijfsonderdeel dat u wilt kopen. Wij kunnen dit intensieve onderzoek voor u uitvoeren op financieel, fiscaal, juridisch en personeelsgebied en andere gewenste aandachtsgebieden. Onze onderzoeken doen wij volgens een vaste en bewezen aanpak, zodat wij de onderste steen voor u boven halen. Dankzij due diligence voorkomen wij dat u na het sluiten van een transactie voor ongewenste verrassingen komt te staan.

Lees meer over Due diligence

Bedrijfswaardering

De waardebepaling van een onderneming loopt als een rode draad door het transactieproces heen. Elk bedrijf is uniek en heeft specifieke kansen en risico’s die de waarde beïnvloeden. Onze waardespecialisten doen de bedrijfsanalyse niet alleen op de historische en actuele cijfers, we letten vooral ook op het toekomstperspectief van de onderneming en de te verwachten cashflow. De marktomgeving nemen we nadrukkelijk in onze beoordeling mee. Bedrijfswaardering of business valuation is voor u interessant bij de koop of verkoop van een onderneming, als second opinion of om de levensvatbaarheid van uw onderneming te bepalen. Wij zijn graag uw klankbord.

Lees meer over Bedrijfswaardering

Letter of Intent (LOI) en koopovereenkomst

Een goed opgestelde intentieverklaring is de basis voor de (ver)koopovereenkomst. Deze zogenoemde Letter of Intent legt de voorlopige afspraken vast met ontbindende voorwaarden en garanties om de beschreven risico’s te compenseren als deze zich voordoen. Dit belangrijke juridische document schept duidelijke kaders die grote discussies kunnen voorkomen. De intentieovereenkomst is cruciaal in uw onderhandelingsproces en legt de essentiële elementen vast. Na een succesvolle onderhandeling leidt de Letter of Intent meestal soepel tot de daadwerkelijke (ver)koop. Zodra overeenstemming is bereikt, helpen wij u met de financiële, organisatorische, juridische en fiscale afwikkeling van de transactie, bijvoorbeeld het opstellen van de (ver)koopovereenkomst. Een grote mijlpaal is bereikt.

Financieringsaanvraag 

Een onderneming kopen is niet haalbaar zonder de benodigde financiering. Wellicht wilt u eigen middelen inzetten of heeft u een lening nodig. In ons grote netwerk hebben wij betrouwbare partners voor bancaire leningen en crowdfunding, afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden. Samen kiezen we de meest geschikte financieringsmix.

Na de transactie laten wij u niet in de steek. Als overnameadviseur van de koper volgen wij of de aankoop voldoet aan de verwachtingen en aan de voorwaarden. Zo niet, dan kunnen we garanties inroepen. Ook kunt u verder met ons sparren over de toekomst. Nieuwe strategische beslissingen liggen in het verschiet. Met onze strategische adviezen helpen wij u SLIM Vooruit. Maar ook voordat u beslist om een bedrijf te kopen of een bedrijf te verkopen, kunnen wij veel voor u betekenen. Wij vragen door, tot wij precies weten wat uw drijfveren en mogelijkheden zijn. Op basis hiervan adviseren wij u de juiste strategische stappen te zetten: koop, verkoop, fusie, autonome groei, nieuwe investeringen of anders. Als strategisch adviseur zijn wij uw gesprekspartner om de juiste koers te bepalen. Zo helpen wij u SLIM Vooruit.

Lees meer over Financieringsaanvraag

Veel rendement, beperkte risico’s

Koop, verkoop of fusie komt in uw leven als ondernemer misschien maar één keer voor. U heeft geen of nauwelijks ervaring, terwijl het traject complex en risicovol is! Wij weten hoe u een Letter of Intent moet opstellen om grote risico’s met grote financiële, juridische en emotionele schade te voorkomen. Met ons due diligence-onderzoek signaleren wij belangrijke knelpunten. Is een bedrijf dat daartoe verplicht is wel aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds? Dit kan later tonnen euro’s schade veroorzaken! Blijft het kernteam van medewerkers wel werkzaam bij het bedrijf dat u overneemt? Is dit bedrijf niet teveel afhankelijk van een beperkt aantal klanten of leveranciers? Is de vraagprijs in lijn met de waarde die de koper eraan toekent?

Transactiebegeleiding is specialistisch werk. Wij hebben veel ervaring met koop, verkoop en fusies en weten wat er bij de ondernemers speelt, in uiteenlopende branches. Als overnameadviseur leiden wij het proces samen met u naar een succesvolle transactie. Wij geven onafhankelijk advies, in úw belang. Gevraagd en ongevraagd. Dit levert u veel rendement op en voorkomt risico’s met grote gevolgen.

Onervarenheid leidt tot risico’s

Weet u wat er allemaal komt kijken bij transactietrajecten? De verkoopprijs kan laag zijn, maar weet u dat u dan ook verantwoordelijk wordt voor alle schulden en verplichtingen? Afspraken komen in de Letter of Intent en de uiteindelijke (ver)koopovereenkomst terecht, maar een handeling in de precontractuele fase kan al bindend zijn! Bent u zich daarvan voldoende bewust? Zonder de hulp van een deskundige partner zijn de meeste ondernemers onvoldoende in staat een transactieproces zoals een bedrijfsovername succesvol te doorlopen. Onervarenheid leidt tot grote risico’s. Laat de verkoop van uw onderneming niet onnodig stranden, koop geen kat in de zak! Zorg voor een onafhankelijk adviseur en een deskundige procesbegeleider!

Strategisch de juiste keuze

Ons multidisciplinaire team van accountants, waarderingsdeskundigen, juristen en fiscalisten helpt u bij een zorgvuldig transactieproces. Wij kennen uw onderneming en uw branche met specifieke aandachtspunten. Wij schakelen snel en komen met het beste onafhankelijke advies, met úw belang voorop. Dankzij onze vakkennis kunnen wij risico’s met grote gevolgen voorkomen. Ons doel is dat u strategisch de juiste keuze maakt, in elke fase van het overnameproces. Als aan alle voorwaarden is voldaan, begeleiden wij u naar een succesvolle koop, verkoop of fusie. Met maximaal resultaat.

Al jaren voorziet Martine Schwagermann ons van zeer gewaardeerde juridische adviezen. Op het moment dat wij bezig waren om een bedrijf over te nemen was het dan ook niet meer dan logisch om haar te vragen de due diligence uit te voeren met betrekking tot het juridische gedeelte. Na een gedegen onderzoek, waarbij toch wel het één en ander boven water kwam, heeft Martine niet geschroomd om ook een persoonlijk advies te geven dat verder reikte dan alleen cijfers en feiten. Dit heeft ons zeker aan het denken gezet en uiteindelijk hebben we dan ook besloten om af te zien van de overname. Aan de ene kant was dat natuurlijk een teleurstelling maar we weten wel zeker dat haar advies ons voor grotere teleurstellingen in de toekomst heeft behoed.

Johan Ipenburg, Prins Maasdijk

”Baken van vertrouwen” is waar Staffingteam voor staat en dat is Matthijs ook gebleken tijdens onze samenwerking. Zowel inhoudelijk als in de communicatie heeft hij op een vakkundige, kritische en prettige manier zijn meerwaarde bewezen. Als IT dienstverlener vinden wij dat onze medewerkers een toegevoegde waarde moeten bieden aan onze klanten. Matthijs is dit zeker voor ons op het gebied van beleid, strategie en visie.

Jeroen Slebe, Staffingteam

 Vraag hier uw één uur gratis verkennend transactieadvies aan.

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies