Salaris en HRM advies diensten

  • Deskundig
  • Betrouwbaar
  • Signaalfunctie
  • 24/7 online toegang
  • Totaaladvies

Personeelsadministratie volledig ontzorgt

Medewerkers in dienst betekent automatisch loonadministratie met bijbehorende verplichtingen. Het opzetten en bijhouden kost tijd, terwijl u liever bezig bent met de inzetbaarheid van uw medewerkers. Niet goed regelen is geen optie, dan loopt u onnodig risico. Uitbesteden of outsourcen is de oplossing. Maar verliest u dan niet de grip op uw personeelsadministratie? Met een betrouwbare partner behoudt u volledig inzicht. Met onze online service kunt u zelfs 24/7 bij alle gegevens. Zodat u tijdig kunt sturen en bijsturen. Niet alleen als uw onderneming groeit, maar ook als u te maken heeft met stabilisatie of zelfs sanering. Goed geregeld is het halve werk en kan u veel geld besparen.

Een goed opgebouwd personeelsdossier voorkomt misverstanden over gemaakte afspraken. Dit begint met een zorgvuldige salarisadministratie.

Grip op uw personeelsadministratie

Gedeeltelijk of helemaal overstappen

De salarisspecialisten van W&J helpen u bij uw salarisadministratie. U heeft hiervoor een vast aanspreekpunt. Na een inventariserend gesprek zetten wij het systeem voor u op. Stap voor stap draagt u de salarisadministratie aan ons over. Dit overstappen is een geleidelijk en gecontroleerd proces. U bepaalt zelf of u het beheer volledig aan ons overdraagt of dit deels zelf blijft verzorgen. Het maakt niet uit welk programma u zelf in gebruik heeft, de salarisgegevens voeren wij automatisch of handmatig in ons systeem Nmbrs in. Uiteraard checken wij de ingevoerde gegevens. Mutaties kunt u vervolgens rechtstreeks in ons systeem verwerken of aan ons doorgeven zodat wij deze voor u verwerken.

Overstappen met de salarisadministratie hebben al veel ondernemers vóór u gedaan. Onze aanpak heeft zich inmiddels vele malen bewezen. We hebben ervaring met de loonadministratie van grote en kleine organisaties, profit en non-profit. Het aantal salarisstroken varieert van 1 tot 250 stroken per onderneming. Deze documenten zijn voor u altijd inzichtelijk. Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden zorgen wij voor een betrouwbare salarisadministratie op maat. In overleg verzorgen wij dit eventueel bij u op locatie. Wij informeren u graag in een oriënterend gesprek tijdens een bezoek aan uw kantoor.

Een volledige personeelsadministratie omvat onder meer arbeidsovereenkomsten, regelingen, verzekeringen, loonsubsidies, pensioengegevens, cao-afspraken en de verzuim- en verlofregistratie. Hierdoor ontstaat een compleet overzicht, gecentraliseerd en beveiligd, dat 24/7 voor u beschikbaar is. Dankzij het softwarepakket van leverancier Nmbrs, dat eenvoudig te koppelen is aan gangbare boekhoudprogramma’s. Nmbrs is zeer gebruiksvriendelijk en zorgt voor een overzichtelijke presentatie. Een extra voordeel is dat medewerkers met hun persoonlijke toegangscode hun persoonlijke gegevens kunnen inzien en via een app verlofaanvragen of declaraties kunnen indienen. Dankzij de Nmbr-software beschikt u over een volledig digitaal personeelsdossier.

Salarisadministratie uitbesteden

Veel MKB-branches

W&J verzorgt de salarisadministratie van vele instellingen en MKB-bedrijven in Zoetermeer, de regio Den Haag, Zuid-Holland en elders in Nederland. We hebben ervaring met uiteenlopende branches. Denk bijvoorbeeld aan de bouw en installatie, detail- en groothandel, dienstverlening, horeca, automotive, kinderopvang, gezondheidszorg en non-profit.

Salarisadministratie en meer

In alle fasen van uw onderneming, groei of krimp, heeft u te maken met instroom van nieuwe medewerkers, doorstroom en soms zelfs uitstroom. Individueel of collectief ontslag is een ingrijpend proces waarbij u deskundige hulp goed kunt gebruiken. Onze salarisspecialisten gaan preventief te werk en signaleren ongewenste situaties. Wij kijken over uw schouder mee met de arbeidsovereenkomsten, subsidieaanvragen, arbeidsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement. Zeker gezien de nieuwe wet Werk en zekerheid is het vastleggen van afspraken belangrijker dan ooit. Dit wordt pas duidelijk bij gedwongen ontslag. Voor arbeidsrechtelijke en verzekeringsrechtelijke zaken, waaronder ontslagprocedures, staan onze arbeidsrechtjuristen voor uw klaar. Voor pensioenvragen, waaronder dga-pensioen en collectief pensioen (niet zijnde cao) zetten wij onze pensioenspecialisten in.

Personeelsbeleid is meer dan het bijhouden van de salarisadministratie. Onze HRM-service geeft u HRM-advies en helpt u bij het opleiden, ontwikkelen en behouden van uw medewerkers. Denkt u hierbij aan adviezen over het beloningsbeleid en het opzetten van een loongebouw met bijbehorend functionerings- en beoordelingssysteem. Wij adviseren en ondersteunen u bij loopbaanontwikkeling, coachingstrajecten, re-integratie na verzuim en de balans tussen een vaste en flexibele schil. Wij staan u met raad en daad bij en bieden u desgewenst (in company) trainingen, op diverse terreinen van personeelsmanagement. Zodat u uw medewerkers optimaal kunt inzetten.

Conflicten voorkomen

“Wij wensen u veel personeel”, wie kent deze uitspraak niet? Als u uw personeelsadministratie goed op orde heeft, kunt u de waarde van uw medewerkers optimaal benutten. Maar zonder gedegen personeelsdossier komt u al snel in conflictsituaties terecht! En dat is een belastende en kostbare zaak. Zorg dat u arbeidsrechtelijk alles goed heeft geregeld, zeker nu de nieuwe wet Werk en zekerheid van toepassing is! Dat begint al met gedegen arbeidsovereenkomsten, zorgvuldige dossieropbouw en de noodzakelijke verzekeringen. Ook bij samenwerking met flexibele medewerkers is het belangrijk afspraken goed vast te leggen met modelovereenkomsten die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd.

Conflictbeheersing

Heeft u alles goed geregeld?

Wist u dat het ziekteverzuim binnen uw onderneming invloed kan hebben op de WIA-premie die u betaalt? Heeft u de ziekteverzuimregistratie en -begeleiding goed op orde volgens de Wet Poortwachter? Anders kunnen de kosten aanzienlijk oplopen. Bent u volledig op de hoogte van de nieuwe wet Werk en zekerheid met aangescherpt ontslagrecht? Weet u precies hoe het zit met eigen verantwoordelijkheden en eigen risico? Wees u bewust van de verplichtingen die u heeft en de risico’s die u draagt, want die zijn vaak groter dan u denkt!

Kennis van zaken

Onze specialisten zetten uw salarisadministratie snel en zorgvuldig voor u op. Wij nemen u de terugkerende administratie uit handen en denken preventief met u mee, zodat u uw personeelssysteem arbeidsrechtelijk gezien volledig op orde heeft. Dat bespaart onnodige conflicten, tijd en geld. Onze specialisten zijn op de hoogte van alle cao-afspraken en de geldende wet- en regelgeving. Wij kennen uw bedrijf, zodat wij ook bij arbeidsrechtelijke en pensioenvraagstukken snel kunnen schakelen. Voor salarisadministratie, personeelsmanagement en andere vraagstukken staan de specialisten van W&J voor u klaar. Dat is een hele zorg minder.

Overweegt u over te stappen met uw salarisadministratie? Nodig ons uit voor een vrijblijvend gesprek.

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier een vrijblijvend adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies