SLIM Vooruit diensten

  • Deskundig
  • Creatief
  • Doelgericht
  • Betrokken
  • Praktisch en betaalbaar advies

Gun uzelf vooruitgang  

Denkt u vooruit, écht vooruit? Of dobbert u zonder een uitgestippelde koers? De wereld is enorm dynamisch, de ontwikkelingen volgen elkaar stormachtig op en de dag van morgen laat zich niet eenvoudig voorspellen. Bij een flinke storm is het prettig om de koers op tijd te veranderen en de wind in de zeilen te krijgen. Wij adviseren u praktisch en effectief om slim vooruit te gaan.

Onze aanpak Infographic Kennismaken De 10-meting VOORUITBLIK


Aandacht voor ontwikkeling

SLIM Vooruit is de strategische consultancy van Worrell & Jetten. U bepaalt waar u heen wilt en samen stippelen we de beste koers uit met de specialisten binnen Worrell & Jetten of binnen het netwerk. Een koers die past bij uw ambities en mogelijkheden. Met grote betrokkenheid verdiepen wij ons in u en uw onderneming. Wij hebben grote kennis van ondernemingen in uiteenlopende branches en beschikken over enorme financiële deskundigheid en zijn goed op de hoogte van processen. Bij ons geen dure koffie, maar inspirerende ideeën.

De uitkomsten leggen wij vast in ons online strategisch dashboard, analyseren deze met SLIM Inzicht en evalueren dit tijdens vooruitgangsgesprekken zodat u uw doelen ook bereikt of herijkt. Stap voor stap profiteert u van meer omzet, rendement en inzicht. We meten de behaalde resultaten en leggen verbinding met de begroting en prognoses. Dankzij SLIM Inzicht krijgt u alle relevante actuele, historische en geprognosticeerde financiële informatie duidelijk in beeld. U heeft hiermee altijd inzicht in het reilen en zeilen van uw onderneming.

SLIM Vooruit heeft ons in een rustig vaarwater gebracht, waardoor we niet meer naar achteren kijken maar naar de toekomst. Onze doordachte keuzes (na de ontvangen tips en aandachtspunten) hebben ons goed geholpen met 120% meer omzet dan vorig jaar. Jan-Peter Ruis, directeur Plastica Panaro Services B.V.

Van sparren naar realiseren

Ondernemers hebben behoefte aan een strategische gesprekspartner. Dit blijkt uit diverse marktonderzoeken en ook brancheorganisaties bevestigen dit. Heeft u een deskundige gesprekspartner die u inzicht geeft in uw drijfveren en ambities? Een gesprekspartner waarmee u kunt klankborden over nieuwe ideeën? Als strategisch adviseur helpen wij u met kennis van zaken uw doelen te bepalen, de noodzakelijke stappen te definiëren en procesverbetering in gang te zetten. Ontwikkeling betekent groei!

Als je blijft doen wat je altijd doet, is morgen net als gisteren. Zonder doelen geen resultaat

Strategisch verandertraject 

Lees meer over de fases van het traject

ONTDEKKEN
Ontdek hoe u met SLIM Vooruit uw ambities kunt waarmaken. Onze adviseur vertelt in een vrijblijvend gesprek hoe wij ondernemers SLIM Vooruit helpen. U krijgt inzicht in de verschillende fasen van ons ontwikkelprogramma. Tot slot stemmen we de onderlinge verwachtingen af.

ORIËNTEREN
Weet u waar u nu staat? Samen onderzoeken we de huidige situatie. Tijdens deze oriëntatie doen wij een 10-meting. Tien invalshoeken om het hier en nu te bepalen en vast te stellen waar uw prioriteiten liggen. Zo maken wij een blauwdruk van uw organisatie en wordt u zich bewust van uw huidige situatie en uw aandachtspunten. Wij hebben een frisse blik en een kritische houding. Cliënt Blauwstof aan het woord

VERKENNEN
Op creatieve en doelgerichte wijze verkennen we samen de mogelijkheden, kansen en alternatieven in uw markt om uw toekomstplannen waar te maken. Tijdens creatieve brainstormsessies staat het verwezenlijken van uw ambitie centraal. De uitkomst van de verkenning is de wenselijke koers. Volstaat de huidige koers of is het tijd om in te grijpen?

PLANNEN
U beschikt nu over de juiste gegevens om uw koers te bepalen. Wij bespreken de uitkomsten van de strategische verkenning en vertalen uw plannen naar concrete doelen en acties. De besluiten die u neemt, leggen wij vast in een strategisch plan. Geen duimdik boekwerk, maar een praktisch en concreet A4.

EVALUEREN
Ligt u nog op koers en worden uw doelen gerealiseerd? Aan het begin, halverwege en aan het eind van het jaar evalueren wij de voortgang. We analyseren actuele financiële informatie en  bespreken resultaten van uw acties. Wij zorgen voor een update van het strategische plan en houden u op koers om uw dromen waar te maken!

Een volledig strategisch verander traject begint altijd bij het ontdekken. Ontdekken of onze methoden bij u passen en wij samen met u de gewenste doelen gaan bereiken. Haakt u liever aan voor een op zichzelf staand vooruitgangsgesprek of heeft u interesse in de mogelijke winst potentie van uw onderneming? Neem contact op met Bouke of Matthijs.

Onze aanpak Infographic Kennismaken De 10-meting VOORUITBLIK

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag een kennismakingsgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies