SLIM Vooruit diensten

  • Deskundig
  • Creatief
  • Doelgericht
  • Betrokken
  • Praktisch en betaalbaar advies

Met SLIM ondernemen kom je verder

Denkt u vooruit, écht vooruit? Of dobbert u zonder een uitgestippelde koers? De wereld is enorm dynamisch, de ontwikkelingen volgen elkaar stormachtig op en de dag van morgen laat zich niet eenvoudig voorspellen. Bij een flinke storm is het prettig om de koers op tijd te veranderen en de wind in de zeilen te krijgen. Maar ook als u ondernemingsgroei voor ogen heeft of van plan bent uw onderneming te verkopen, heeft u een routekaart nodig in de vorm van strategisch advies en een praktisch meerjarenplan. Worrell & Jetten adviseert u praktisch en effectief met SLIM Vooruit.

SLIM ondernemen

Inzicht in ambities

SLIM Vooruit is het ontwikkelprogramma van Worrell & Jetten voor ondernemers die openstaan voor verandering. SLIM staat voor Strategie, Lange termijn, Interactie en Missie. Door de juiste vragen te stellen, weten wij wat u écht drijft. We komen met frisse ideeën. Samen bepalen we waar u heen wilt en samen stippelen we de beste koers uit. Een koers die past bij uw ambities en mogelijkheden.

De afspraken leggen we vast in een ontwikkelplan dat we blijven monitoren en aanscherpen. Zodat u stap voor stap profiteert van meer klanten, omzetgroei en rendementsverbetering. De voortgang van de gekozen koers maken we voor u zichtbaar met onze online managementrapportage SLIM Inzicht. We meten de behaalde resultaten en leggen verbinding met de prognoses. Dankzij SLIM Inzicht krijgt u alle relevante actuele, historische en geprognosticeerde financiële informatie over uw onderneming duidelijk in beeld. Zodat u altijd inzicht heeft in het reilen en zeilen van uw onderneming.

Ik ervaar het traject als zeer verfrissend en waardevol. Samen maakten we een structuur die mij dwingt om op gezette tijden naar zaken te kijken. Ik kan natuurlijk wel een afspraak maken met mijzelf, maar het is effectiever om samen een structuur met een doel op te zetten en daar naartoe te werken. Bouke is de bewaker van het proces dat we samen afgesproken hebben.

Lauwrens de Jong, Verhuisbedrijf Henneken

Deskundige strategische partner

Ondernemers hebben behoefte aan een deskundige gesprekspartner. Dit blijkt uit diverse marktonderzoeken en ook brancheorganisaties bevestigen dit. Heeft u een deskundige gesprekspartner die u inzicht geeft in uw drijfveren en ambities? Waarmee u kunt klankborden over nieuwe ideeën? Die u een spiegel voorhoudt en verbeteradviezen geeft die bij u en uw onderneming passen? Als strategisch adviseur helpen wij u met kennis van zaken uw doelen te bepalen, de noodzakelijke stappen te definiëren en procesverbetering in gang te zetten. Zonder ontwikkeling blijft uw onderneming in dezelfde situatie ronddobberen en ligt omzetverlies op de loer. Ontwikkeling betekent groei!

Als je blijft doen wat je altijd doet, is morgen net als gisteren.

Zonder doelen geen resultaat

Heeft u een duidelijk doel voor ogen? Heeft u het strategisch inzicht om uw onderneming de juiste kant op te sturen? Heeft u grip op uw financiën en op uw processen? Zitten de juiste mensen op de goede plek? De meeste ondernemers werken vooral ín hun bedrijf en niet áán hun bedrijf en hebben geen goed zicht op het reilen en zeilen van hun onderneming. Maar zonder een doelgerichte koers dobbert u doelloos rondt en haalt u uw ambities niet.

Ik dacht dat ik goed bezig was. Toen mijn omzet daalde, besefte ik dat ik geen duidelijk doel en geen concreet plan had. Zelf kon ik deze niet bepalen. Ik had deskundig advies nodig.

SLIM ondernemen met SLIM Vooruit

Met SLIM Vooruit helpen onze strategische adviseurs ondernemers SLIM te ondernemen. Met grote betrokkenheid verdiepen wij ons in u en uw onderneming. Wij hebben grote kennis van ondernemingen in uiteenlopende branches. Beschikken over enorme financiële deskundigheid en zijn goed op de hoogte van processen. Wij helpen u om uw ambities te verwezenlijken. Van ontdekken, oriënteren en verkennen adviseren wij u over het juiste doel en de juiste koers. We meten en evalueren, net zo lang tot úw droom is uitgekomen.

Wilt u kennismaken met SLIM Vooruit? Nodig ons uit voor een vrijblijvend gesprek.

 

Onze aanpak

 

Met SLIM Vooruit nemen we u stap voor stap mee in het ontwikkeltraject om uw doelen te bereiken. Na het informerende ontdekken, oriënteren en verkennen halen we uw ambities boven water en zetten deze om in concrete stappen om tot uw doel te komen. De tussentijdse resultaten blijven we monitoren en aanscherpen tot u het gedroomde eindresultaat hebt behaald.

slimontdekONTDEKKEN
Ontdek hoe u met SLIM Vooruit uw ambities kunt waarmaken. Onze adviseur vertelt in een vrijblijvend gesprek hoe wij ondernemers SLIM Vooruit helpen. U krijgt inzicht in de verschillende fasen van ons ontwikkelprogramma. Tot slot stemmen we de onderlinge verwachtingen af.

slimorientORIËNTEREN
Weet u waar u nu staat? Samen onderzoeken we de huidige situatie. Tijdens deze oriëntatie doen wij een 10-meting. Tien invalshoeken om het hier en nu te bepalen en vast te stellen waar uw prioriteiten liggen. Zo maken wij een blauwdruk van uw organisatie en wordt u zich bewust van uw huidige situatie en uw aandachtspunten. Wij hebben een frisse blik en een kritische houding.

slimverkenVERKENNEN
Op creatieve en doelgerichte wijze verkennen we samen de mogelijkheden, kansen en alternatieven in uw markt om uw toekomstplannen waar te maken. Tijdens creatieve brainstormsessies staat het verwezenlijken van uw ambitie centraal. De uitkomst van de verkenning is de wenselijke koers. Volstaat de huidige koers of is het tijd om in te grijpen?

slimbepaalBEPALEN
U beschikt nu over de juiste gegevens om uw koers te bepalen. Wij bespreken de uitkomsten van de strategische verkenning en vertalen uw plannen naar concrete doelen en acties. De besluiten die u neemt, leggen wij vast in een strategisch plan. Geen duimdik boekwerk, maar een praktisch en concreet A4.

slimmeetMETEN
Om tijdig beslissingen te nemen en bij te sturen, zijn actuele cijfers essentieel. Met onze software ‘SLIM Inzicht’ ontvangt u een dynamisch overzicht op maat, online en 24/7 beschikbaar. Deze financiële rapportage heeft een (directe) koppeling met uw financiële administratie, voorzien van de begroting en aanvullende operationele informatie.

slimevalueerEVALUEREN
Ligt u nog op koers en wordt de begroting gerealiseerd? Aan het begin, halverwege en aan het eind van het jaar evalueren wij het strategisch plan met u. We bespreken de voortgang van de acties en analyseren de actuele financiële informatie. Wij zorgen voor een update van het strategische plan. Wij houden u op koers om uw dromen waar te maken!

 

 

Multidisciplinair adviesbureau van Zuid-Holland

Worrell & Jetten helpt ondernemers SLIM te ondernemen. Wij spreken uw taal en begrijpen uw problematiek. Als multidisciplinaire dienstverlener bieden wij expertise op het gebied van strategisch advies, audits, accountancy, fusies en overnames, belastingen, juridische vraagstukken, pensioenen, salaris & HRM, ICT en de administratieve organisatie. We begeleiden MKB-ondernemers die net zijn gestart, ondernemers die willen veranderen of groeien en ondernemers die op de drempel staan van hun pensioen. Op onze locatie in Zoetermeer in Zuid-Holland staan wij klaar voor ondernemers die met ons willen sparren over uiteenlopende aandachts- en verbeterpunten.

Als strategisch partner denken wij met u mee. Voor al uw ondernemingsvragen kunt u terecht bij onze specialisten, uw persoonlijke relatiemanager helpt u het juiste pakket aan diensten te selecteren. Dit kan op onze locatie in Zoetermeer gebeuren, maar ook online de keuze is aan u. Een totaaladvies op maat dus. Welkom bij Worrell & Jetten!

Vraag hier uw adviesgesprek aan

  • Nauw betrokken bij uw onderneming
  • Totaaladvies
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Open & transparante communicatie
  • Praktisch, deskundig en betaalbaar advies