WKR Scan diensten

Bent u WKR Proof ?

Vanaf 1 januari 2015 is voor iedere werkgever in Nederland de werkkostenregeling verplicht.

Werkkostenregeling
Ten opzichte van de overgangsregeling die tot en met 2014 gold, is er veel gewijzigd. Als werkgever heeft u te maken met gerichte vrijstellingen, nihil waarderingen, intermediaire kosten, vrije ruimte, noodzakelijkheidscriterium en het gebruikelijkheidscriterium.

Wilt u inzichtelijk krijgen welke financiële gevolgen de WKR exact voor uw onderneming heeft, maak dan gebruik van onze gedetailleerde WKR scan.

De WKR Scan vanaf   € 250,-

WKRknop