Erik Kappeyne van de Coppello Manager ICT

Verantwoordelijkheden: onderhouden van interne ICT, adviseren en ondersteunen van cliënten bij ICT-vraagstukken

Na een korte periode als assistent accountant bij KPMG en de NIVRA-opleiding voor registeraccountant, trad Erik op 1 mei 1992 in dienst bij Worrell & Partners in een duale rol als assistent accountant met aanvullende ICT-verantwoordelijkheden. Omdat ICT een steeds belangrijkere rol ging spelen, besloot Erik in overleg met de partners om zijn werkzaamheden volledig op ICT te concentreren. Als manager ICT overziet Erik nu de interne ICT van Worrell & Jetten en adviseert hij cliënten bij veranderingen op automatiseringsgebied.

“Voor mij is de verschuiving van ICT-beheerder naar manager ideaal. Ik gebruik mijn kennis van ICT-systemen en de mogelijkheden op software- en automatiseringsgebied bij de analyse van vraagstukken van cliënten en het vinden van de juiste interne en externe specialisten om het probleem op te lossen.”