Frans Jetten Fiscaal adviseur en pensioenadviseur

Verantwoordelijkheden: onderhouden cliëntcontact, algemene (fiscale) advisering en advisering op het gebied van pensioenen en financiële planning.

Frans volgde de NIVRA-opleiding en een opleiding bij de belastingdienst en werkte tien jaar als rijksaccountant. Hij maakte de overstap naar de accountants- en belastingadviespraktijk en was van 1996 tot en met 2012 als partner verbonden aan ’t Hoen & Jetten en later Worrell & Jetten. Inmiddels is Frans niet meer als accountant actief maar verricht hij als fiscaal adviseur en pensioenadviseur op freelancebasis werkzaamheden voor Worrell & Jetten. Daarnaast is hij voor enkele cliënten nog als relatiemanager actief.

“Sinds mijn afscheid als partner van het kantoor kan ik me voornamelijk richten op de inhoudelijke kant van de werkzaamheden. Voor mij is dat een ideale invulling van mijn functie waarbij voldoende tijd overblijft voor andere zaken.”