Jan van den Berg Overnames begeleider en sparring partner

Verantwoordelijkheden: het (mede) bepalen van de visie van de organisatie (specifiek voor de afdelingen Corporate Finance, ICT- en Salaris/HRM), relatiebeheer & acquisitie en het vinden van de juiste specialisten bij de wensen en behoeften van de cliënt .

Jan is werkzaam in de samenstel- en adviespraktijk en is hij de sparringpartner voor MKB-ondernemers in verschillende sectoren met advies op bedrijfseconomisch en strategisch niveau. Daarnaast begeleidt hij in teamverband overnames en herstructureringen. Tevens maakt Jan deel uit van de directie en is hij per 1 januari 2018 benoemd tot kwaliteitsbepaler. Jan is sinds 1992 actief in de accountancybranche en sinds 2006 partner bij Worrell & Jetten.

“Liefde voor je vak is het uitgangspunt voor je werkbeleving. Werkbeleving moet een feestje zijn. Binnen Worrell & Jetten trachten we voor iedereen een optimale werkbeleving te creëren door de medewerkers verantwoordelijkheden te geven op de terreinen waar ze de uitdaging kunnen en willen aangaan. Voor mij persoonlijk betekent dat: inleven in de wensen en situatie van de klant en zijn of haar organisatie. Alleen met cliënt- en branchekennis en het inzetten van de juiste diensten en producten  op het juiste moment kun je als adviseur meerwaarde bieden.“

Specialismen van Jan van den Berg