Martine Schwagermann Juridisch en fiscaal adviseur/partner

Verantwoordelijkheden: leidinggeven aan de organisatie van Worrell & Jetten en aan de bedrijfsjuridische afdeling, verantwoordelijk voor de commerciële aansturing van de adviesafdeling, en voor PR, marketing en acquisitie.

Martine Schwagermann is sinds 1 januari 2006 als partner verbonden aan Worrell & Jetten. Dit was gezien haar ondernemersachtergrond voor haar een logische stap. Met haar tweeledige expertise (juridisch en fiscaal) kan ze vanuit een multidisciplinaire invalshoek vraagstukken als overnames en herstructureringen optimaal behandelen. Martine heeft zich ten doel gesteld de adviesafdeling binnen Worrell & Jetten te optimaliseren en uit te bouwen en Worrell & Jetten nog beter op de kaart te zetten. Martine is direct en resultaatgericht, waardoor ze met name in arbeidszaken, reorganisaties, advisering over samenwerkingsverbanden, crediteurenakkoorden en overnametrajecten mooie successen behaalt. In overnametrajecten treedt Martine regelmatig op als onderhandelaar/adviseur.

“Ik voel me bij Worrell & Jetten als een vis in het water. Omdat ik zelf ondernemer ben, adviseer ik ook vanuit die invalshoek. Het gaat mij erom iets toe te voegen voor de cliënten en verder te gaan waar andere adviseurs afhaken. Soms zoek ik een oplossing buiten het juridische of fiscale speelveld. Het gaat erom dat de cliënt geholpen wordt.”

Specialismen van Martine Schwagermann