Nieuws Algemeen

2018 opnieuw een topjaar voor de bouw

Algemeen, 04 juni 2019

Ondanks een groeiend tekort aan personeel liet de bouw daarmee alle andere mkb-branches ruimschoots achter zich. Ook de ontwikkeling van de brutomarge was met 13,5% bovengemiddeld. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

BiZ grafiek BouwStijging eigen vermogen én langlopende schulden

De financiële positie van bouwbedrijven is in 2018 verder verbeterd. Het eigen vermogen kwam bijna 22% hoger uit dan in 2017 en de solvabiliteit is opnieuw verbeterd (5,6%). Harry Marissen, bestuurslid SRA: “In de crisis werden lage tarieven berekend. Echter worden nu door de sterke marktvraag en het personeelstekort realistische tarieven doorbelast. Dit is mede de verklaring voor de stijging in winst en omzet.”

De langlopende schulden namen met 35% toe, terwijl die in 2017 nog een daling lieten zien.

Bouwinstallatie en utiliteitsbouw blinken uit

Binnen de bouw was de winstgroei bovengemiddeld in de grond-, water- en wegenbouw. Datzelfde gold voor de bouwinstallatie en de algemene burgerlijke utiliteitsbouw. In deze deelbranche stegen de winsten met meer dan 50%. De bouwinstallatie liet ook een bovengemiddelde omzetgroei zien, net als de dakbouw.

Groeiend tekort aan handen

Met de gestegen vraag is ook de werkgelegenheid in de bouw verder toegenomen, maar de vraag is nog altijd groter dan de branche aankan. Deze werkdruk zette een rem op innovatie en op een verdere omzetgroei.

Ondanks de toegenomen werkgelegenheid zijn de personeelskosten vorig jaar met 9% iets minder gestegen dan in 2017 (9,5%) en ook iets minder sterk dan in het mkb als geheel (9,2%). De lonen namen met iets meer dan 7% toe, versus bijna 8% een jaar eerder. De kosten voor sociale zekerheid liepen juist een stuk sterker op. Deze bedroegen in 2018 bijna 14%. In 2014 was dit nog zo’n 6%.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven