Nieuws Algemeen

2018 voor specialistische zakelijke diensten bovengemiddeld goed jaar

Algemeen, 04 juni 2019

De groei van de brutomarge kwam uit op ruim 8%, tegenover +6% een jaar eerder. Daarmee bleef de branche achter bij het mkb (+9,6%). Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

BiZ grafiek ZakelijkGrote verschillen binnen de branche

Binnen de specialistische zakelijke dienstverlening waren de verschillen behoorlijk. Opnieuw blonken de ingenieursbureaus uit. Zij profiteerden van de gunstige ontwikkelingen in de bouw en op de woningmarkt. De omzet en (vooral) de winst groeiden in deze subbranche duidelijk bovengemiddeld.

Rechtskundige dienstverleners bleven per saldo achter bij het gemiddelde in de branche, al waren er grote onderlinge verschillen. Zo was de winstontwikkeling bij advocaten in 2018 relatief sterk, maar bij notarissen juist erg zwak. De omzetgroei bleef in beide groepen achter bij de rest van de branche.

Beperkte stijging loonkosten

Aan de kostenkant viel op dat de personeelskosten in vergelijking met de meeste andere branches in het mkb minder sterk opliepen: +6%, in lijn met de ontwikkeling in 2017. Dit kwam onder meer door de beperkte groei van de loonkosten: +2,7%, tegenover +8,5% in 2017. Voor het mkb als geheel namen de loonkosten in 2018 met bijna 8% toe. Harry Marissen, bestuurslid van SRA: “De overige personeelskosten, waaronder de inhuur van tijdelijke krachten, namen in deze branche met bijna 38% toe. Dit is ver bovengemiddeld.”

De pensioenpremies liepen met ruim 5% op, waar een jaar eerder nog een daling van 11% uit de bus kwam. Deze post weegt echter minder zwaar mee in de totale personeelskosten. Per saldo lieten de bedrijfskosten een plus van bijna 7% zien, ten opzichte van +4,5% in 2017.

Sterkere groei eigen vermogen

Het eigen vermogen nam in 2018 weer wat sterker toe dan een jaar eerder: +19,6% versus +18,2% in 2017. De kortlopende schulden liepen sterker op dan een jaar eerder (toen was er sprake van een daling), maar de langlopende schulden groeiden minder sterk dan in 2017. De solvabiliteit trok in het totaal met ruim 4% aan. In 2017 nam deze met bijna 11% toe.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven