Nieuws Algemeen

Aansprakelijkheid belastingschulden bij inlenen personeel

Algemeen, 27 maart 2019

Inlenersaansprakelijkheid

juridischVan inlening is sprake als een uitlener personeel dat bij hem werkt, uitleent aan een ander, de inlener. De inlener kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener deze belasting niet betaalt.

Risico’s beperken

De inlener kan het risico van aansprakelijkheid beperken door een verklaring inzake betalingsgedrag van de uitlener te vragen of door het deel van het factuurbedrag dat is bestemd voor de loonheffingen en omzetbelasting, te storten op een zogenoemde G-rekening van de uitlener. Voor inleners van SNA (Stichting Normering Arbeid)-gecertificeerde uitzendondernemingen geldt onder bepaalde voorwaarden een vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de uitzendonderneming voldoet aan de NEN 4400-1 of NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het SNA-register (www.normeringarbeid.nl)
  • de inlener stort 25% van de factuursom (inclusief btw) op de G-rekening van de uitzendonderneming (bij verlegging van btw is dit 20%)
  • de inlener kan de identiteit van de ingeleende uitzendkracht aantonen
  • de inlener kan voor zover van toepassing aantonen dat de ingeleende uitzendkracht over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt
  • de betaling op de G-rekening voldoet aan de voorwaarden die gelden voor vrijwarende betaling op een G-rekening (bijvoorbeeld het bijhouden van een schaduwadministratie door de inlener)

Bestuursaansprakelijkheid

Bestuurders van onder andere bv’s kunnen aansprakelijk worden gesteld als hun onderneming de belastingen en premies niet kan betalen en het aannemelijk is dat dit het gevolg is van onbehoorlijk bestuur dat aan hen te wijten is. Deze bestuurders hebben een verzwaarde bewijslast als ze niet op tijd hebben gemeld dat de belastingen en premies niet kunnen worden betaald.

Geen volgorde in aansprakelijkheid

In een zaak voor rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde deze dat er geen volgorde in aansprakelijkstelling is. De ontvanger mag dus zelf weten of hij de inlener aansprakelijk stelt of de bestuurder van de bv die de belastingen niet heeft betaald. Ook is er geen volgorde als er verschillende personen aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Heeft u vragen of de inleners- dan wel bestuurdersaansprakelijkheid, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven