Nieuws Algemeen

Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november

Algemeen, 06 november 2018

Over de WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is een belangrijke fiscale regeling voor innovatieve projecten voor zowel grote als kleine ondernemers. Alle kosten voor research & development (R&D) die u als ondernemer maakt, komen in aanmerking voor afdrachtvermindering. De verwachting is dat ruim 65% van het mkb in 2019 gebruik zal maken van de regeling.

Waar vraagt u het aan?

De aanvraag moet ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Deze moet één maand voor de start van de werkzaamheden bij de RVO binnen zijn. Als u per 1 januari 2019 gebruik wilt maken van de regeling, moet u dat dus uiterlijk 30 november a.s. aanvragen.

De tarieven in 2018

Tarief eerste schijf  32% 
Tarief eerste schijf starters  40% 
Grens eerste schijf  € 350.000 
Tarief tweede schijf  14%

Tot een bedrag van € 350.000 aan R&D-kosten is de hoogte van de afdrachtvermindering 32% (voor starters 40%). Over het bedrag boven de € 350.000 is het percentage 14%.

Hoger budget WBSO in 2020

In 2020 wordt de tweede schijf verhoogd van 14% naar 16%. Door het niet afschaffen van de dividendbelasting is voor de WBSO structureel een extra budget van € 76 miljoen beschikbaar gekomen. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar mogelijke verbeteringen in de budgetsystematiek. De verwachting is dat de resultaten daarvan eind deze maand bekend zijn. Dan wordt ook besloten hoe het overgebleven budget uit voorgaande jaren zal worden ingezet.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven