Nieuws Algemeen

Aftrek van de winst voor thuiswerker

Algemeen, 27 maart 2018

Thuis werken populair

Dat thuis werken populair is, blijkt uit gegevens van het CBS. In 2017 werkten ruim drie miljoen Nederlanders in min of meerdere mate thuis. Dat is bijna 37% van alle werkenden. In 2013 was dat nog ruim 34%. Bij de vrouwen wordt vooral thuisgewerkt in creatieve en taalkundige beroepen. Bij de mannen is de groep ICT’ers het grootst.

Woning ondernemingsvermogen?

De kosten van uw werkruimte kunt u meestal niet ten laste van de winst brengen. Dit kan wel als u uw woning als ondernemingsvermogen aanmerkt. U moet deze in beginsel dan meer dan 10% zakelijk gebruiken.

Woning geen ondernemingsvermogen?

Rekent u uw woning niet tot het ondernemingsvermogen of huurt u een woning, dan kunt u de kosten van uw werkruimte alleen ten laste van de winst brengen als dit een ‘zelfstandige’ werkruimte is. Dit deel van de woning moet dan over een eigen ingang en sanitair beschikken, zodat verhuren aan een willekeurige derde ook mogelijk zou zijn.

Extra eis

Is uw werkruimte uw enige werkruimte, dan moet u uw inkomen voor ten minste 30% in de ruimte en voor ten minste 70% in of vanuit de ruimte verdienen. Heeft u nog een andere werkruimte, bijvoorbeeld een kantoor, dan moet u uw inkomen voor ten minste 70% in de ruimte verdienen.

Hoeveel aftrek?

Voldoet u aan deze eisen, dan kunt u bij een eigen woning het voordeel dat u ten aanzien van de werkruimte in box 3 moet aangeven in aftrek brengen op de winst. Bij een huurwoning mag u een evenredig deel van de huur aftrekken. Daarnaast mag u in beide gevallen ook de kosten die normaal gesproken voor rekening van een huurder zouden komen, in aftrek brengen.

Ook inrichting niet?

Voldoet uw werkruimte niet aan de genoemde voorwaarden, dan mag u ook de kosten van de inrichting en van de energie niet in aftrek brengen. Hierover kunt u echter wel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek claimen.

Wel aftrek pc

De kosten van zakelijke computerapparatuur en dergelijke behoren niet tot de inrichting en mag u dus wel in aftrek brengen. Ook de daarmee verband houdende energiekosten zijn aftrekbaar.

Heeft u vragen over de aftrek van kosten voor thuiswerkers, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven