Nieuws Algemeen

Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding

Algemeen, 04 september 2018

Auto van de zaak is fiscaal loon

Auto mobielDe auto van de zaak wordt fiscaal als loon aangemerkt als deze ook voor privéritten gebruikt mag worden. De bijtelling bedraagt een percentage van thans 22% (auto’s met CO2-uitstoot) of 4% (nul-emissie auto’s) van de cataloguswaarde. In het verleden golden er ook andere percentages, die ook nu nog van toepassing kunnen zijn. Over de bijtelling houdt de werkgever loonheffing in.

Ontslag vanwege fusie

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een directielid na een fusie ontslag aanvroeg. Vanwege het feit dat hij na de fusie minder bevoegdheden kreeg, leek hem een vruchtbare samenwerking verder niet mogelijk.

Ontslagvergoeding

In zijn arbeidovereenkomst was een ontslagvergoeding opgenomen bij onvrijwillig ontslag. De rechter vond dat hiervan sprake was en kende de vergoeding toe. Daarbij was nog de vraag of ook de auto van de zaak hierop van invloed was.

Auto telt ook mee

De rechter in Utrecht vond van wel. De auto van de zaak is naar zijn mening aan te merken als loon in natura omdat het directielid de auto ook privé mocht rijden. Daarom moet bij het vaststellen van een ontslagvergoeding hier rekening mee worden gehouden, aldus de uitspraak.

Let op! Voor de berekening gaat u uit van 22% van de cataloguswaarde van de auto. Of van het percentage dat wordt toegepast in de loonadministratie op grond van overgangsrecht. Is de auto ouder dan 15 jaar, gaat u uit van 35% van de werkelijke waarde. In praktijk zal dit overigens nauwelijks voorkomen.

Rekenvoorbeeld

De ontslagvergoeding moet dus gebaseerd worden op het loon en op de bijtelling, meestal 22% van de cataloguswaarde. 
X heeft recht op 2 jaarsalarissen, hij verdient € 100.000 en een auto van de zaak die hij ook privé mag rijden met een cataloguswaarde van € 80.000  met een bijtelling 22%.
De ontslagvergoeding wordt dan bruto:  2 x € 100.000 + (2 x 80.000 x 22%) = € 235.200

Let op! Als de totale ontslagvergoeding is gemaximeerd op 2 bruto jaarsalarissen, is het maar de vraag of de bijtelling daar nog bovenop kan komen. Een en ander zal met name afhangen van de formulering in een arbeidsovereenkomst. In casu werd de berekening van de werknemer gevolgd, maar bleef dit nog wel binnen de grens van 2x het jaarsalaris zonder bijtelling.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven