Nieuws Algemeen

Autobedrijven rekenen op sterke groei van winst en omzet

Algemeen, 21 januari 2019
Financiële verwachtingen
Klik op de afbeelding voor
een vergroting 

Wel is de financiële positie van autobedrijven per saldo verslechterd, is er sprake van stevige margedruk en kampt een groot aantal bedrijven met een tekort aan vakkundig personeel.

Omzet- en winstgroei bovengemiddeld

Ondernemers in de autobranche gaan voor 2019 uit van een omzetgroei van bijna 12%. Daarmee zijn ze positiever gestemd dan het mkb als geheel (+10,6%). De winst zal naar verwachting met ruim 10% toenemen. Dit cijfer ligt aanzienlijk hoger dan de prognose van een jaar geleden (5,6%) en iets hoger dan het mkb-gemiddelde (+9,3%).

Fors hogere personeelskosten

Steeds meer autobedrijven merken dat de vraag naar gekwalificeerd personeel het aanbod overstijgt en kampen met tekorten. Om goede medewerkers aan te trekken en te binden, is meer geld nodig. Voor 2019 gaat de branche uit van een toename van de personeelskosten van ruim 8%. Dit betekent meer dan een verdubbeling ten opzichte van de prognose van een jaar geleden.

Meer nadruk op efficiency

Gezien de margedruk en het tekort aan vakkundig personeel is het niet vreemd dat autobedrijven in 2019 sterker willen sturen op efficiency. De helft van de respondenten in de SRA-BiZ-analyse noemt dit als belangrijkste kans. Overheidsmaatregelen, technologische ontwikkelingen en het tekort aan vakkundig personeel vormen de grootste bedreigingen voor de branche.

Financiële positie verslechterd

De financiële positie van autobedrijven is achteruitgegaan. Het percentage ondernemingen dat aan al de financiële verplichtingen kan voldoen, is gedaald van bijna 78% in 2016 naar 74,6% in 2017. De automotive blijft hiermee achter bij het mkb-gemiddelde, dat verbeterde van 78,7% naar ruim 80%.

Grotere behoefte aan externe financiering

Ondanks de verslechterde kredietwaardigheid willen autobedrijven in 2019 meer gaan investeren (+10,5%). Daarbij neemt de behoefte aan externe financiering nog sterker toe (+11,8%). Dit kan een knelpunt zijn, want autobedrijven ervaren in de praktijk problemen met het aanvragen van krediet.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven