Nieuws Algemeen

AVG: praktijkovername, wat te doen met patiëntendossiers?

Algemeen, 26 november 2019

Hoeveel bedenktijd?

EigenrisicodragerschapDr. Rose neemt een deel van de praktijk van dr. Lely over. Omdat onduidelijk is wat de invloed van de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming) is op de overdracht van de patiëntgegevens, vraagt dr. Lely de AP welke termijn zij haar patiënten moet geven voor het maken van bezwaar tegen de overdracht van hun dossiers aan dr. Rose.

Geen bezwaar is overdracht

De beide dokters maakten hierover afspraken. Als de patiënt binnen een bepaalde termijn na ontvangst van de informatie geen bezwaar maakt, gaan de dossiers over naar de collega.

AVG

De AVG maakt veel zorgverleners onzeker over wat ze wel en niet mogen met de gegevens van patiënten. Uit angst voor sancties van de AP en mogelijke klachten van patiënten heeft dr. Lely dit nu voorgelegd aan de AP. Mocht er expliciete toestemming nodig zijn, dan is zij bang dat er minder patiënten over zouden gaan naar de nieuwe praktijk. De ervaring leert namelijk dat veel patiënten niet reageren op verzoeken als deze van zorgverleners. Ook zou in zo’n situatie belangrijke medische informatie over de patiënt, zoals uitslagen van onderzoeken en rapportages, kunnen gaan ‘zweven’.

Hulp van beroepsorganisaties

Gezien de impact van het advies heeft de beroepsvereniging VvAA aan de AP gevraagd hierover een helder standpunt in te nemen. Volgens VvAA is de gebruikelijke handelwijze – informeren over overdracht en gelegenheid geven tot het maken van bezwaar – in lijn met de privacyregels, het beroepsgeheim en de allang bestaande richtlijnen van KNMT en KNMG.

Procedure bij praktijkovername

De AP heeft het hiernavolgende standpunt gegeven op vragen van VvAA.

  • Bij een praktijkoverdracht moet u patiënten informeren over deze overdracht en laten weten dat hun dossier naar de opvolger wordt gestuurd, zodat deze in staat is de zorg te continueren.
  • U moet de patiënten een redelijke termijn geven voor het maken van bezwaar, zoals vier weken of zes tot acht weken in de vakantieperiode. Daarbij kunt u aangeven dat deze handelwijze in overeenstemming is met de AVG volgens de uitleg van de AP.
  • Na het verstrijken van deze termijn zonder reactie mag u de dossiers overdragen aan uw opvolger.

Het is belangrijk om patiënten tijdig in te lichten, bijvoorbeeld via uw website, in de wachtkamer, regionale krant of eventueel via een brief. Expliciete toestemming is niet nodig voor de overdracht van hun dossiers. Reageert een patiënt niet binnen de aangegeven termijn, dan mag u het dossier overdragen.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven