Nieuws Algemeen

Bedrijfsmatig vastgoed kopen via WhatsApp?

Algemeen, 03 oktober 2018

Schriftelijk of mondeling?

Te huur te koopEen veelvoorkomend misverstand is dat de aankoop van een bedrijfspand of ander zakelijk onroerend goed per se schriftelijk zou moeten. Voor de aankoop van bedrijfsmatig vastgoed gelden er echter geen vormvereisten. Dit houdt in dat de koop ook mondeling kan plaatsvinden. Wel kan het lastig zijn om te bewijzen dat er mondeling een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Vooral als er geen getuigen bij het gesprek aanwezig waren, kan dit bewijs wel eens lastig zijn. Het heeft dan ook de voorkeur om de koop schriftelijk vast te leggen.

Whatsapp?

Een aankoop via Whatsapp van bedrijfsmatig vastgoed is dus wel gewoon mogelijk. Mits de essentialia van de koopovereenkomst maar duidelijk zijn.

Voorwaarden aan de koopovereenkomst

Voor het bereiken van overeenstemming moeten partijen zich hebben verbonden om de onroerende zaak voor geld over te dragen. Het moet duidelijk zijn wat er precies verkocht is en hoe de koopprijs bepaald wordt. De koopprijs zelf hoeft nog niet eens helemaal vast te staan, als het maar duidelijk is hoe deze vastgesteld zal worden. Er kan dus al een koopovereenkomst tot stand zijn gekomen als er op ondergeschikte punten nog geen overeenstemming is.

Aankoop woning

De aankoop van een woning door een koper die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf, kan echter alleen schriftelijk plaatsvinden. Dit kan niet per Whatsapp omdat er door beide partijen op papier een handtekening gezet moet worden. Na het tekenen van een dergelijke overeenkomst hebben beide partijen nog drie dagen de tijd om de overeenkomst te ontbinden.

Tip: Om onduidelijkheid te voorkomen is het belangrijk dat u afspraken over de aanschaf van zakelijk te gebruiken vastgoed zoveel mogelijk schriftelijk vastlegt. Tijdens de onderhandelingen zou u al kunnen afspreken dat er pas een koop tot stand komt als de overeenkomst ook daadwerkelijk is ondertekend.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven