Nieuws Algemeen

Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit ook voor liquide middelen?

Algemeen, 19 maart 2018

Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit

Als een onderneming na het overlijden van de ondernemer wordt voortgezet, hoeft over een deel van het verkregene geen erfbelasting te worden betaald. Dit is voor 2018 een bedrag van € 1.071.987. Verkrijgt u meer, dan wordt hiervan 83% vrijgesteld.

Let op! De vrijstelling geldt niet voor beleggingsactiviteiten.

HandenLiquide middelen?

De vrijstelling geldt alleen voor ondernemingsvermogen. De vraag is of hieronder ook liquide middelen vallen.

Wat zegt de rechter erover?

Onlangs boog het gerechtshof in Den Haag zich over de vraag of de liquide middelen van de bv tot het ondernemingsvermogen behoorden. Deze middelen van ruim € 3 miljoen waren bedoeld voor het afbouwen van een stoomschip. De ketel van dit schip diende als prototype voor de productie van andere stoomketels. Nu bewezen was dat de financiële middelen een bestemming binnen de onderneming hadden, werden ze door de rechter tot het ondernemingsvermogen gerekend.

Redelijk denkend ondernemer?

De inspecteur voerde nog aan dat geen redelijk denkend ondernemer deze kosten in het kader van zijn bedrijf gemaakt zou hebben. Dat de kosten daardoor niet aftrekbaar zouden zijn, deed echter niet af aan het feit dat daarmee het schip nog steeds als ondernemingsvermogen aangemerkt kon worden. Er bestond dan ook recht op de vrijstelling op grond van de BOR/BOF.

Heeft u vragen over de bedrijfsoverdrachtsfaciliteit, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven