Nieuws Algemeen

Belasting bij overdracht aandelen onroerendgoed-bv?

Algemeen, 31 mei 2018

Vrijstelling overdrachtsbelasting

OverdrachtsbelastingDe wet bevat een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor goederen die behoren tot een onderneming en hieraan dienstbaar zijn. Voorwaarde is wel dat die onderneming in zijn geheel moet worden voortgezet.

Voor wie geldt de vrijstelling?

De vrijstelling geldt voor kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, of hun echtgenoten, van de ondernemer. Hiertoe behoren ook pleegkinderen, halfbroers, halfzusters, pleegbroers en pleegzusters.

Ook voor aandelen?

Naar de letter van de wet geldt de vrijstelling niet voor aandelen in een onroerendgoed-bv. Onlangs besliste het gerechtshof Amsterdam echter dat de vrijstelling ook voor dergelijke aandelen geldt.

Voorwaarden

Volgens de uitspraak geldt de vrijstelling alleen als de bv een materiële onderneming drijft en dus niet alleen belegt. Voorts moeten alle aandelen worden verkregen, zodat de volledige zeggenschap van de bv overgaat op de familieleden voor wie de vrijstelling geldt.

Let op! Ook de positie en aard van de werkzaamheden van zowel overdrager als verkrijger zijn van belang.

Aannemelijk moet zijn dat als er geen bv was, de overdrager van de aandelen als IB-ondernemer zou kwalificeren en dat de verkrijger van de aandelen voldoet aan de eisen ten aanzien van het voortzetten van de onderneming, zoals deze gelden in de inkomstenbelasting.

Tip: Maak in vergelijkbare situaties bezwaar tegen opgelegde aanslagen overdrachtsbelasting en stel zo uw rechten veilig.

Houd er wel rekening mee dat de Belastingdienst waarschijnlijk in cassatie gaat bij de Hoge Raad. De uitspraak is namelijk in strijd met de letterlijke wettekst.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven