Nieuws Algemeen

Bereken btw op voorraad dieren en agro-producten

Algemeen, 28 mei 2018

KoeienAfschaffing landbouwregeling

Door de afschaffing van de landbouwregeling moet u als agrarisch ondernemer voortaan gewoon btw berekenen. Dit betekent in beginsel ook dat betaalde btw weer verrekend kan worden met de af te dragen btw. De betaalde btw op een landbouwmachine die u bijvoorbeeld op 1 januari 2017 heeft gekocht, kunt u nog voor 80% aftrekken.

Hoeveel btw op voorraden?

Om te bepalen hoeveel btw alsnog teruggevraagd kan worden over voorraden, moet worden vastgesteld hoeveel btw er op voorraden drukt. Dit is voor de voorraad dieren en agrarische producten moeilijk. De Belastingdienst heeft daarom samen met LTO Nederland afspraken gemaakt over de hiervoor te hanteren percentages.

Herzieningspercentages

In de betreffende lijst is per diercategorie of agrarisch product het herzieningspercentage berekend op een tiende nauwkeurig. Dit percentage kan toegepast worden op de voorraadwaardering per balansdatum per 31- 12-2017 inclusief de btw.

Tip: De lijst met percentages is beschikbaar op de site van LTO Nederland (zoekterm: btw voorraden).

Let op! Kunt u nog btw terugkrijgen, dan moet u die in één keer terugvragen. Dat kan in elke aangifte van 2018. Alleen als u de goederen of diensten nog niet in gebruik hebt genomen, moet u de btw terugvragen uiterlijk in het tijdvak waarin u dat wel doet.

Heeft u vragen over de overgangsregeling van de landbouwregeling, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven