Nieuws Algemeen

Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband

Algemeen, 23 maart 2018

Geld groeienWat is de tegemoetkoming?

Het uitgangspunt voor deze tegemoetkoming is dat meer investeren in beginsel een lagere KIA oplevert. Dit is echter niet bij elke investering het geval, zoals blijkt uit onderstaande tabel die geldt voor investeringen in 2018.

Investeringsbedrag

Meer dan  Niet meer dan  KIA 
€2.300  €56.642  28% 
€56.642  €104.891  €15.863 
€104.891  €314.673  €15.863 -/- 7,56% van investering boven €104.891 
€314.673  –  €0 

Anti-misbruikmaatregel maatschap / vof

Als een onderneming deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vof, wordt voor de bepaling van het percentage van de KIA uitgegaan van het investeringsbedrag van het samenwerkingsverband en niet van het bedrag per maat of vennoot. Een investering door een vof van bijvoorbeeld €200.000 leidt dus niet tot een hogere KIA dan wanneer deze investering door een eenmanszaak zou worden gedaan.

Buitenvennootschappelijke investeringen

Als binnen één onderneming zowel ‘buitenvennootschappelijke’ investeringen als investeringen van het samenwerkingsverband plaatsvinden, moeten de buitenvennootschappelijke investeringsbedragen worden opgeteld bij de investeringsbedragen van het samenwerkingsverband om de hoogte van de investeringsaftrek te bepalen.

Deze wettelijke bepaling leidde onlangs tot de vraag hoe de KIA moet worden berekend als het totaalbedrag van de investeringen door het samenwerkingsverband en de buitenvennootschappelijke investeringen van een lid van dat samenwerkingsverband een vast bedrag aan KIA van €15.863 oplevert.

Meer KIA?

De rechter kwam tot de conclusie dat vanwege de investeringen door de maatschap, de KIA van de ondernemer die buitenvennootschappelijk investeert, hierdoor in beginsel niet kan verminderen.

Let op! Het kan dus voorkomen dat de KIA meer bedraagt dan het maximum van €15.863.

Heeft u vragen over de berekening van de KIA, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven