Nieuws Algemeen

Beroepsverbod medische zorg mogelijk via tuchtrecht

Algemeen, 11 juli 2018

MedischHet gaat om ernstig gedrag, waarbij de tuchtrechter vindt dat iemand niet geschikt is het eigen beroep uit te oefenen, maar ook niet geschikt is een ander beroep in de zorg uit te oefenen waarbij hij patiënten behandelt. Denk hierbij aan een zorgverlener die een ernstig zedendelict, een ernstig geweldsdelict of een levensdelict heeft gepleegd.

Beroepsverbod

Met het nieuwe wetsvoorstel kan de tuchtrechter een BIG-geregistreerde uit het BIG-register halen. Dit betekent dat die persoon de beroepstitel niet meer mag gebruiken, zoals bijvoorbeeld arts. Ook mag hij dan bijvoorbeeld niet zelfstandig meer opereren of geneesmiddelen voorschrijven. Wel mag hij in opdracht en onder toezicht van een nog wel BIG-geregistreerde werken. De tuchtrechter kan echter ook verbieden dat iemand patiënten behandelt in opdracht en onder toezicht van een BIG-geregistreerde werkt.

Meer dan alleen verbod op beroep

Verder verduidelijkt het wetsvoorstel dat het tuchtrecht ook van toepassing kan zijn op gedrag van een BIG-geregistreerde in een ander beroep dan het BIG-beroep of in zijn privéleven. Het gaat dan om ernstig gedrag dat niet past bij de beroepsuitoefening. Ten slotte krijgt de inspectie de mogelijkheid om een zorgverlener vanwege ernstig gedrag direct op non-actief te stellen in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.

Cosmetische handelingen

De Wet BIG is ook van toepassing is bij cosmetische handelingen. Daar vallen handelingen onder, zoals injecteren of chirurgische ingrepen onder. Ongeacht de vraag of de behandeling vanuit een medisch of cosmetisch doel plaatsvindt.

BIG-registratie nummer

Het wetsvoorstel verplicht tevens dat BIG-geregistreerden altijd hun registratienummer vermelden. Zo is eenvoudiger de bevoegdheid van een zorgverlener te controleren en te zoeken in het BIG-register.

Indienen tuchtklacht

Het wetsvoorstel regelt ook dat iemand die een tuchtklacht wil indienen, gebruik kan maken van de ondersteuning door een tuchtklachtfunctionaris. Deze functionaris adviseert de klager over het formuleren en indienen van een tuchtklacht.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven