Nieuws Fiscaal

Bezwaar tegen box 3-heffing niet meer nodig

Fiscaal, 09 juli 2015

Bron: SRA – Publicatiedatum: 02-07-2015

De spaartaks, ofwel vermogensrendementsheffing: er is veel om te doen in de media omdat de heffing op spaargeld onrechtvaardig zou zijn. De Staatssecretaris van Financiën heeft nu besloten dat het niet langer nodig is om bezwaar te maken tegen de box 3-heffing. Als de Belastingdienst door de hoogste rechter geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, zal de Belastingdienst namelijk zelf de aanslagen inkomstenbelasting op dit punt aanpassen.

Massaal bezwaar

In box 3 wordt een belasting geheven van 30% over een forfaitair rendement van 4%. Per saldo levert dit een heffing op van 1,2%. Omdat de laatste jaren een rendement van 4% door spaarders al lang niet meer gehaald wordt, is een aantal procedures gestart over de rechtvaardigheid van de heffing. Omdat de Belastingdienst een massaal bezwaar verwacht (en inmiddels ook al deels heeft ontvangen), is besloten dat het niet langer nodig is om bezwaar te maken tegen de box 3-heffing. Als de Belastingdienst door de hoogste rechter geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, zal de Belastingdienst namelijk zelf de aanslagen inkomstenbelasting op dit punt aanpassen.

 

Let op!De toezegging van de Belastingdienst heeft alleen betrekking op de vraag of de box 3-heffing op spaarsaldi op zichzelf in strijd is met Europees recht. Wilt u ook uw persoonlijke en individuele omstandigheden in aanmerking nemen, dan moet u wel bezwaar maken. Overleg hierover met uw adviseur.

Komt u in aanmerking?

De toezegging geldt niet voor alle aanslagen inkomstenbelasting maar alleen voor die aanslagen die op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststaan. Dit betekent dat de toezegging geldt voor:

  • alle aanslagen die op 26 juni 2015 nog niet definitief waren opgelegd, maar ook voor;
  • alle aanslagen waarvoor nog bezwaar of beroep liep op 26 juni 2015, en;
  • alle aanslagen waarvan nog niet 6 weken zijn verstreken na aanslagdatum of datum uitspraak bezwaar/beroep.
  • alle overige (oudere) aanslagen zullen helaas niet worden herzien als de Belastingdienst geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld.

 

Let op! De Tweede Kamer moet nog instemmen met de toezegging van de Staatssecretaris. De verwachting is dat de Tweede Kamer instemt, maar tot die tijd geldt nog een voorbehoud. De toezegging van de Staatssecretaris vervalt namelijk als de Tweede Kamer niet instemt.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven