Nieuws Algemeen

Bezwaren box 3-heffing opnieuw ‘massaal bezwaar’

Algemeen, 01 mei 2019

Bezwaren heffing box 3

PennenTegen de vermogensrendementsheffing in box 3 wordt al jaren door duizenden belastingplichtigen bezwaar gemaakt. Met name omdat voor de belastingheffing in box 3 wordt uitgegaan van een verondersteld rendement en niet van een werkelijk behaald rendement. Omdat er in deze zaken nog op een uitspraak van de Hoge Raad wordt gewacht, is besloten om ook voor het jaar 2018 hierbij aan te sluiten.

Massaal bezwaar

Een aanwijzing als massaal bezwaar wil zeggen dat belastingplichtigen niet zelf hoeven te procederen ten aanzien van hun bezwaarschrift. Van alle ingediende bezwaarschriften wordt een aantal geselecteerd en ter behandeling aan de rechter voorgelegd. Pas als de hoogste rechter uitspraak heeft gedaan in deze zaken, zullen alle overige bezwaarschriften worden afgehandeld.

Let op! Als belastingplichtige moet u zelf bezwaar aantekenen. Alle bezwaren worden voorlopig dus aangehouden.

Individuele en buitensporige last

Bij belastingplichtigen die in hun bezwaar ook aanvoeren dat de heffing van box 3 leidt tot een individuele en buitensporige last, zal het bezwaar worden gesplitst. Alleen als het bezwaar uitsluitend betrekking heeft op de strijdigheid van box 3 met het EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden), kan het bezwaar in zijn geheel meedoen met de massaalbezwaarprocedure. Alle overige argumenten zullen belastingplichtigen wel zelf moeten uitvechten voor de rechter.

Heeft u vragen over de massaalbezwaarprocedure, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven