Nieuws Algemeen

Bijtelling fiets van de zaak 7%

Algemeen, 12 september 2018

Bijtelling

FietsNet als bij de auto van de zaak betekent de bijtelling een vaste verhoging van het belastbaar inkomen voor degene met een fiets van de zaak. Over de bijtelling moet de werkgever belasting inhouden. Hoeveel de werknemer aan extra belasting betaalt, hangt af van de prijs van de fiets en van het inkomen van de werknemer. Hogere inkomens betalen dus meer voor het fietsgebruik.

Niet in eigendom

De nieuwe regeling gaat niet gelden als de fiets verstrekt of vergoed wordt. De fiets moet dus eigendom blijven van de werkgever en de werknemer mag deze gebruiken, ook voor privéritten.

Let op! Dit betekent ook dat de fiets bij het einde van het dienstverband moet worden teruggegeven of dat de werknemer een bedrag betaalt voor het overnemen van de fiets.

Vereenvoudiging

De maatregel zou met name in het leven zijn geroepen om de regelgeving rond de fiets te vereenvoudigen. Wie nu over een fiets van de zaak beschikt, moet immers belasting betalen over het privégebruik.

Let op! Het gebruik van de fiets van de zaak moet eigenlijk worden bijgehouden, maar wordt in de praktijk veelal geschat of er wordt een afspraak over gemaakt met de inspecteur.

Werkkostenregeling

Een vergoeding of het verstrekken van een fiets kan natuurlijk ook worden ondergebracht in de werkkostenregeling. Indien de vrije ruimte nog niet overschreden is, kan een fiets dan belastingvrij worden vergoed of verstrekt. Ook de bijtelling voor de fiets zal waarschijnlijk ondergebracht kunnen worden in de werkkostenregeling. Zo kan het privégebruik voor de werknemer belastingvrij blijven.

Milieu

De politiek gaat ervan uit dat de nieuwe fietsregeling ook positieve effecten op het milieu heeft. Werkgevers zullen naar men hoopt eerder een fiets ter beschikking stellen, die dan ook voor het woon-werkverkeer en zakelijke ritten gebruikt kan worden.

Heeft u vragen over de fiets van de zaak, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven