Nieuws Algemeen

Btw-aftrek op bouwkosten door zonnepanelen?

Algemeen, 12 december 2018

Zakelijk of privé?

Hof Arnhem deelt de visie van de dga niet; hij kan niet de btw op de hele woning in aftrek brengen. Maar hij kan wel de btw in aftrek brengen op de zonnepanelen, op een deel van het dak en de ruimte in de woning die hij als werkkamer aan zijn bv verhuurt. Het hof maakt een onderscheid in een zakelijk deel van de woning en een privé deel.

Let op! Een belangrijke voorwaarde is dat de zonnepanelen op een nieuwbouwwoning worden geplaatst. Alleen in die situatie kun je een gedeelte van het dak aan je btw-onderneming toerekenen. Deze aftrek geldt dus niet als er in het verleden nieuwbouw is geweest waar nu pas zonnepanelen op worden gelegd.

Methode bepalen zakelijk gebruik woning

ZonnepanelenVoor de verhouding tussen het zakelijke en het privégebruik wordt aangesloten bij de vloeroppervlaktes van de zakelijk en privé gebruikte ruimten. Het hof oordeelt dat bij het bepalen van het zakelijk gebruik van de woning de oppervlakte van het dak waarop de zonnepanelen daadwerkelijk zijn bevestigd als zogenoemde ’nuttige’ ruimte dient te worden meegeteld. Dus niet het gehele dakoppervlak, maar alleen de meters onder de zonnepanelen, bijvoorbeeld 20 m2. Daarmee neemt dan ook het totaal aan vloeroppervlak van de ’nuttige ruimten’ met 20 m2 toe. Door het plaatsen van zonnepanelen wordt daardoor het deel zakelijk gebruik van de woning groter.

Kansen ondernemers en particulieren

Deze zaak ligt nu bij de Hoge Raad. Daardoor is nog niet zeker of dat de benadering van hof Arnhem over de ‘nuttige ruimten’ bij het plaatsen van zonnepanelen standhoudt. Als de Hoge Raad echter het hof zou volgen in haar oordeel, dan liggen er btw-kansen,  ongeacht of de eigenaar ondernemer is of particulier.

Tip! Gezien de lopende procedure is het veiligstellen van rechten op teruggaaf btw een aandachtspunt. Dat zou kunnen door in de aangiften alvast een deel van de btw in aftrek te brengen. Een andere methode is het tijdig bezwaar maken tegen de (voldoening) op aangifte of tegen de teruggaafbeschikking.

Bovenstaande situaties dienen zorgvuldig te worden behandeld. Neem daarover contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven