Nieuws Algemeen

Btw-tip! Verhuur van vakantiewoning? Let op de btw

Algemeen, 17 april 2019

Hoe op de factuur?

VakantiewoningVoor een ondernemer is de (kortstondige) verhuur belast met 9% btw. Hoe dit in de administratie en op de factuur moet worden verwerkt, hangt af van de verhuurconstructie. Verhuurt de eigenaar aan een tussenpersoon die dan weer aan een particulier verhuurt? Of is de tussenpersoon meer een bemiddelaar en doet de eigenaar zelf zaken met de huurder?

Als de eigenaar rechtstreeks met de huurder zaken doet dan is een bemiddelingsprovisie belast met 21% btw. Het is anders als de tussenpersoon op eigen naam verhuurt aan de huurder. Dan is er voor de btw sprake van een verhuur door de eigenaar aan de tussenpersoon en van een verhuur door de tussenpersoon aan de huurder. In dat geval bestaat de commissie uit het verschil tussen de huur en de verhuur. Beide prestaties zijn belast met 9% btw. Per saldo wordt de marge voor de tussenpersoon dan belast met 9% btw!

Ontbijt, linnengoed of schoonmaak

Als de tussenpersoon extra zaken bij de verhuur aanbiedt – zoals ontbijt, linnengoed of schoonmaak – en deze zijn verplicht, dan geldt het 9%-tarief. Zijn de extra’s optioneel, dan geldt veelal het daarvoor geldende tarief. De Belastingdienst voert controles uit bij tussenpersonen en bij een foutieve berekening is corrigeren noodzakelijk. Een punt van aandacht hierbij is dat veel vakantiewoningen vooruit zijn betaald vanwege de verhoging van het 6%-tarief naar 9% per 1 januari 2019. Vaak is het verschil van 3% als korting verrekend.

Reisbureauregeling

Verhuurders van een vakantiewoning kunnen te maken krijgen met de zogeheten reisbureauregeling. Deze geldt als reisdiensten als onderdelen worden ingekocht en vervolgens als pakket worden verkocht. Dit is nadelig, want de btw over de inkoop mag niet in aftrek worden gebracht en over de winstmarge moet 21% btw worden betaald. Dit terwijl losse onderdelen vaak onder het lagere btw-tarief vallen. 

Tip! Let op de btw als bij de verhuur van vakantiewoningen sprake is van tussenpersonen en zorg dat de reisbureauregeling niet van toepassing wordt verklaard.

Recht op vrijstelling

Ondernemers die onder de kleineondernemersregeling (KOR) vallen, hebben recht op vrijstelling van het betalen van (een deel van de verschuldigde) btw. Dit zijn ondernemers die in een jaar na aftrek van de voorbelasting per saldo minder dan € 1.883 aan btw hoeven te betalen. De kleineondernemersregeling (met ontheffing van administratieve verplichtingen) wordt met name toegepast door eigenaren van woningen van tien jaar en ouder.

Let op! De kleineondernemersregeling zal per 1 januari 2020 wijzigen. Ondernemers, bv’s, stichtingen en verenigingen met een omzet van maximaal € 20.000 kunnen kiezen voor een vrijstelling van btw. Dit zal vooral gebeuren bij de verhuur van vakantiewoningen. Let op dat de ondernemer die keuze moet maken vóór 1 november 2019.

Let op! Toeristenbelasting kan alleen zonder btw worden berekend als er echt één-op-één wordt doorbelast.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven