Nieuws Algemeen

Btw-tip! Verkoopt u reisdiensten? Let op de reisbureauregeling

Algemeen, 22 mei 2019

Wat houdt de regeling in?

VakantiedagenDe reisbureauregeling is een bijzondere regeling om de afdracht van btw te bepalen. Als een reisbureau een reis verkoopt, vallen daar allerlei diensten onder. Denkt u daarbij aan maaltijden, accommodaties en excursies.

Om de btw per dienst te bepalen en in welk land vervolgens die btw moet worden afgedragen, is erg lastig. Daarom is de reisbureauregeling ingevoerd: iedere ondernemer die een ‘reisdienst’ op eigen naam en rekening van andere ondernemers in- en verkoopt, moet 21% btw-tarief afdragen over de marge die hij maakt op de in- en verkoop van die reisdienst.

Wanneer is de btw-reisbureauregeling van toepassing?

Een ondernemer die op eigen naam tegenover de reiziger handelt en bij de totstandkoming van de reis goederen en diensten van andere ondernemers inkoopt, moet dus de reisbureauregeling toepassen. Niet alleen een reisbureau komt voor toepassing van de reisbureauregeling in aanmerking, maar ook andere ondernemers die reizen verkopen.

Van een reisdienst is sprake als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

1) Het moet gaan om een reis

De dienst moet bestaan uit verschillende handelingen zodat de reisdienst bestaat uit meerdere reisonderdelen. Door rechtspraak van het Europese Hof lijkt deze voorwaarde te zijn verruimd. Zo is in de zaak Alpenchalets Resorts GmbH door het Europese Hof geoordeeld dat het verhuren van een vakantiewoning die is gehuurd van een andere btw-belastingplichtige of het verhuren van een vakantiewoning samen met aanvullende prestaties, zoals het verzorgen van excursies, één enkele dienst is waarop de reisbureauregeling van toepassing is. Het Europese Hof noemt daarbij niet langer als voorwaarde dat bij de verhuur dienstverlening zoals service en advies moet worden verricht. Door deze uitspraak wordt de toepassing van de reisbureauregeling uitgebreid.

Let op! Nederlandse ondernemers die op eigen naam binnen de EU losse hotelovernachtingen en vakantiebungalows verhuren die zij bij een andere btw-ondernemer inhuren, passen op dit moment de reisbureauregeling niet toe, maar zouden dit op basis van de uitspraak van het Europese Hof nu wel moeten doen.

2) Die de ondernemer op eigen naam aanbiedt

Een ondernemer die alleen als tussenpersoon optreedt en bemiddelt bij een reis en daarvoor bemiddelingskosten, boekingskosten of administratiekosten in rekening brengt, valt niet onder de reisbureauregeling.

3) De ondernemer maakt daarbij gebruik van leveringen en diensten van andere ondernemers

De ondernemer koopt de reisonderdelen bij andere ondernemers in. Eigen prestaties, zoals vervoer van personen met eigen bussen van de ondernemer, vallen niet onder de toepassing van de reisbureauregeling.

Btw verschuldigd over marge

Als de reisbureauregeling van toepassing is, dan is btw verschuldigd over de winstmarge van de reis. De winstmarge wordt als volgt berekend:

Ontvangen vergoeding inclusief btw ..
Kosten* ..  -/-
_____________________________
Marge ..

Bij kosten gaat het om de kosten die andere ondernemers aan de reisorganisatie in rekening hebben gebracht voor het verrichten van een deel van de reisdiensten inclusief de niet-aftrekbare btw. De kosten moeten betrekking hebben op prestaties die rechtstreeks aan de reiziger ten goede komen.

Bepalen winstmarge voor btw-afdracht

De winstmarge mag per reis worden berekend of per tijdvak. De gekozen methode moet uit de boekhouding blijken en geldt voor een periode van ten minste vijf kalenderjaren.

Tip! Het kan voordelig zijn de winstmarge per tijdvak te berekenen, omdat negatieve tijdvakmarges kunnen worden verrekend met een latere positieve tijdvakmarge in hetzelfde kalenderjaar en een eventuele negatieve marge aan het einde van het jaar mee kan naar het volgende jaar.

Reisbureauregeling en btw-aftrek

Een ondernemer heeft geen recht op btw-aftrek van de kosten die zien op de inkoop van reisonderdelen die rechtstreeks aan de reiziger ten goede komen, omdat de btw op deze kosten in de marge wordt meegenomen. Algemene kosten, zoals accountantskosten, kunnen in aftrek worden gebracht voor zover de ondernemer btw-belaste prestaties verricht.

Reisbureauregeling en factuur

De ondernemer die de reisbureauregeling toepast, vermeldt op de factuur geen btw, maar de woorden ‘bijzondere regeling reisbureaus’.

Tip! Let bij de verkoop van reizen en de verhuur van accommodatie op toepassing van de reisbureauregeling. Is de reisbureauregeling van toepassing? Bereken dan btw over de marge en vermeld geen btw op de factuur.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven