Nieuws Algemeen

Compensatieregeling vrouwelijke zzp’er met kind

Algemeen, 12 maart 2018

Achtergrond

KinderopvangtoeslagReden voor deze compensatie is het wegvallen van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen in die jaren. Deze uitkering verviel in mei 2005, om vervolgens te herleven vanaf 4 juni 2008. De vrouwelijke zelfstandige die in die tussenliggende periode beviel van een kind, kon geen beroep doen op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Zij hebben nu alsnog recht op compensatie. Dat recht is er voor vrouwelijke zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenotes, die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen.

Compensatie

De compensatie bedraagt € 5.600 bruto en moet uiterlijk vóór 1 oktober 2018 worden aangevraagd bij het UWV. Vanaf 15 mei 2018 stelt het UWV hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar. Aanvragen die na 30 september 2018 bij UWV binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

De compensatie behoort tot uw inkomen. Deze kan dus gevolgen hebben voor eventueel ontvangen toeslagen.

Let op! Om terugvorderingen van uitbetaalde toeslagen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de compensatie uitgekeerd in het eerste kwartaal van 2019. Zo heeft u ruimschoots de tijd om aan de Belastingdienst/Toeslagen door te geven dat u naast uw (gezins-)inkomen ook een compensatie van € 5.600 in 2019 zult ontvangen.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven