Nieuws Algemeen

Correctie op hoge inbrengwaarde woning

Algemeen, 30 januari 2018

OrdnersTe hoge inbrengwaarde

Als bij de inbreng geen rekening is gehouden met de duurzame zelfbewoning, dan wordt het pand op uw balans te hoog gewaardeerd. De inspecteur kan de waarde dan corrigeren. Gebeurt dit niet, dan kan hij dit alsnog doen als de woning later wordt verkocht.

Boekverlies

Tot dit oordeel kwam de rechter onlangs in een zaak waarbij bij inbreng van de woning geen rekening was gehouden met de duurzame zelfbewoning. Dit resulteerde in een stevig boekverlies, omdat bij verkoop van de woning wel met de duurzame zelfbewoning rekening was gehouden. De belastingplichtige in kwestie vond echter dat de inspecteur deze fout niet meer kon corrigeren. Hij was immers akkoord gegaan met alle nadien ingediende aangiftes. De rechter was echter van mening dat de fout wel gecorrigeerd kon worden.

Let op! De fout van de belastinginspecteur zou volgens de rechter niet gecorrigeerd kunnen worden als er sprake was geweest van een eerdere bewuste standpuntbepaling over deze zaak door de inspecteur. Hiervan was echter geen sprake.

Bewuste standpuntbepaling

Volgens de rechter kan alleen van een bewuste standpuntbepaling sprake zijn als de betreffende kwestie uitdrukkelijk aan de orde is gesteld. Dat was in deze zaak niet het geval. Door de correctie van de fout was er geen boekverlies meer en werd de Belastingdienst op dit punt in het gelijk gesteld.

Tip: Wilt u zich op een eerdere standpuntbepaling van de Belastingdienst beroepen, dan dient u dit aannemelijk te kunnen maken. Bijvoorbeeld via verslagen van besprekingen of correspondentie.

Vraagt u zich af wanneer de Belastingdienst fouten bij de start van uw onderneming kan corrigeren, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven