Nieuws Algemeen

Crisisheffing moet betaald ondanks correctie

Algemeen, 13 juli 2018

Crisisheffing

Rekenmachine muntenGenoemde belasting ging door het leven als de crisisheffing en bedroeg 16% van het jaarloon, voor zover dat meer dan € 150.000 bedroeg.

Veel procedures

De crisisheffing heeft de gemoederen flink bezig gehouden en zorgt ook nu nog voor vele procedures. Het gaat daarbij ook om de rechtmatigheid van de heffing.

Nettoloon

Onlangs stond een ondernemer voor de rechter die met zijn personeel nettoloonafspraken had gemaakt. De loonheffing kwam volgens afspraak voor rekening van de werkgever. Hierbij ging hij uit van te geringe bedragen aan brutoloon. Hierdoor had hij in 2012 in eerste instantie te weinig loonheffing ingehouden en hierover ook te weinig crisisheffing afgedragen. Hij corrigeerde dit in 2013 en ging ervan uit dat de correctie geen gevolgen had voor de crisisheffing.

Loon is genoten

Anders dan de ondernemer, was de rechter van mening dat het volledige loon in 2012 was genoten. Hierover was ook loonheffing ingehouden, al was het pas in 2013 tot het volledige bedrag afgedragen. Dit stond de verschuldigdheid van de crisisheffing echter niet in de weg. De naheffing inzake de crisisheffing bleef dan ook in stand.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven