Nieuws Juridisch

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) update

Juridisch, 25 november 2019

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Wij hebben u al eerder geïnformeerd over de wijzigingen, maar hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten en praktische tips in het bijzonder omtrent de WW-premie, oproepcontracten en de recente ontwikkeling inzake slapende dienstverbanden nogmaals kort op een rij.

De WAB

Hoge en lage WW-premie; met de komst van de WAB geldt een laag en een hoog tarief. Het hoge tarief ligt 5% hoger dan het lage tarief. Dit kan fors oplopen! Het hoge tarief geldt voor iedereen die geen vast contract heeft en het lage tarief voor werknemers met een vast contract. Onder vast contact wordt verstaan schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig vastlegt. Een oproepcontract valt hier NIET onder (zie tip3).

  • Tip 1; Zorg dat u van al uw werknemers een schriftelijk contract –ondertekend door zowel u als werkgever als de werknemer- in uw loonadministratie heeft. Werknemers waarvan een schriftelijk contract ontbreekt, vallen per 1 januari 2020 namelijk onder de hoge WW-premie. Is uw werknemer al langere tijd voor onbepaalde tijd in dienst maar is er in uw administratie geen schriftelijke vastlegging aanwezig die zowel door u als de werknemer is ondertekend, dan geldt ook het hoge tarief voor de WW-premie. Inmiddels is bekend dat de Belastingdienst hierop streng gaat controleren. Stel alsnog voor het einde van dit jaar een schriftelijk document op die u beiden ondertekenen! Wij hebben hiervoor een praktisch model-document voorhanden. Op verzoek kan u deze tegen geringe kosten (€ 100,- exclusief BTW) worden toegezonden.
  • Tip 2; neem de aard van het contract van uw werknemer op in de loonstrook en vermeldt duidelijk of de hoge of lage premie wordt afgedragen.
  • Tip 3; zet langlopende oproep/nuluren/min-maxcontracten om in een contract voor een vast aantal uren, ermee rekening houdend dat u in de praktijk kunt afwijken naar boven tot 30%. Dan kunt u in de arbeidsovereenkomst opnemen dat overuren tegen 100% worden uitbetaald (mits een eventuele CAO anders voorschrijft). Mogelijk kan ook de jaarurennorm in deze uitkomst bieden. Graag adviseren wij u op maat voor uw specifieke situatie.

Slapende dienstverbanden

Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurige arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte geen loon krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden omdat de wettelijke transitievergoeding in dat geval niet hoeft te worden betaald. De Hoge Raad heeft onlangs besloten dat ‘slapende dienstverbanden’ in strijd zijn met goed werkgeverschap. Dit betekent dat werkgevers moeten instemmen met het verzoek van een werknemer om na langdurige ziekte het dienstverband te beëindigen. Dit levert niet direct een probleem op nu werkgevers vanaf 1 april 2020 een compensatie van UWV kunnen ontvangen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan. Deze compensatieregeling is van toepassing op transitievergoedingen die een werkgever op of na 1 juli 2015 heeft betaald.

  • Tip 1; Ga na of u werknemers met ‘slapende dienstverbanden’ heeft en of u in aanmerking komt voor de compensatieregeling. Eerst dient de arbeidsovereenkomst nog formeel of middels een ontslagvergunning van UWV of middels een vaststellingsovereenkomst te worden beëindigd.
  • Tip 2; Vraag de compensatieregeling tijdig aan. Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Wij kunnen u hierbij vanzelfsprekend van dienst zijn.

Heeft u vragen of wilt u advies over de gevolgen die de WAB en slapende dienstverbanden voor u meebrengen? Wij denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact op met Martine Schwagermann of Marije Hordijk via het volgende telefoonnummer: 079 – 344 56 78.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven