Nieuws Fiscaal

E-tip 26: Invoering depotstelsel tot nader order uitgesteld

Fiscaal, 25 maart 2014

Vanaf 1 juli 2014 zou het bestaande g-rekeningenstelsel gefaseerd worden vervangen door een depotstelsel. De Belastingdienst heeft echter onlangs bekend gemaakt dat de geplande invoering van het depotstelsel niet zal worden gehaald. Aan de banken is inmiddels gevraagd om de g-rekeningen langer te ondersteunen.

Vervanging g-rekeningenstelsel
In juli 2014 zou de Belastingdienst een begin maken met een gefaseerde vervanging van de g-rekening door een depotstelsel. Heeft u als onderaannemer of uitlener van personeel op dit moment een g-rekening, dan zou u op termijn van de Belastingdienst bericht ontvangen wanneer deze wordt omgezet naar een depot. Dat depot moet straks beschikbaar zijn via de Depotservice op de website van de Belastingdienst. Ook was het de bedoeling dat het depotstelsel en het g-rekeningenstelsel nog enige tijd naast elkaar zouden bestaan en dat het g-rekeningenstelsel dan vanaf 1 juli 2015 definitief zou komen te vervallen. De Belastingdienst heeft echter zéér recent aangekondigd dat de geplande invoering van het depotstelsel per 1 juli 2014 niet zal worden gehaald.

Let op!
De gefaseerde invoering van het depotstelsel en vervanging van de g-rekening is nu tot nader order uitgesteld.

Heroverweging
Er zal een heroriëntatie plaatsvinden op de toekomst van het depotstelsel. Een duidelijke reden hiervoor is niet gegeven. Wel is aangegeven dat bij deze heroriëntatie zowel de belangen van de banken als die van bedrijven die nu gebruik maken van de g-rekening zullen worden meegenomen. Voor nu is aan de banken gevraagd de g-rekeningen langer te ondersteunen.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven