Nieuws Fiscaal

E-tip 39: Onderbroken dienstverband struikelblok voor premiekorting jongere werknemer

Fiscaal, 27 mei 2014

Onderbroken dienstverband struikelblok voor premiekorting jongere werknemer

Per 1 juli aanstaande start de tijdelijke premiekorting jongere werknemer. U komt in aanmerking voor deze kortingsregeling wanneer u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere uitkeringsgerechtigde (leeftijd tussen de 18 en 27 jaar) in dienst neemt. Wel gelden er een aantal voorwaarden. Bovendien is het maar de vraag of u bij een tijdelijk onderbroken dienstbetrekking wel recht heeft op de premiekorting.

De regeling in het kort
Wij maakten in eerdere berichtgeving al melding van de premiekorting jongere werknemer. U komt hiervoor in aanmerking als u in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 een of meerdere jongeren in dienst neemt. De jongere moet voorafgaand aan de dienstbetrekking recht hebben gehad op een ww- of bijstandsuitkering. De korting bedraagt per aangenomen jonge werknemer € 3.500 per jaar. De premiekorting wordt verleend voor de duur van de dienstbetrekking en voor maximaal twee jaar. Verder geldt als voorwaarde dat het moet gaan om een dienstbetrekking van ten minste 32 uur per week op basis van minimaal een halfjaarcontract. U kunt de premiekorting jongere werknemer – mits u voldoet aan alle voorwaarden – vanaf 1 juli 2014 toepassen in de loonaangifte. De premiekorting komt in mindering op het totaal van de door u te betalen premies werknemersverzekeringen.

Tip: U kunt de korting vanaf 1 juli 2014 ook toepassen als u nu al (na 31 december 2013) een jongere in dienst heeft genomen en de dienstbetrekking nog bestaat op 1 juli. Omdat de kortingsregeling pas officieel in werking treedt per 1 juli aanstaande bedraagt de premiekorting dit jaar maximaal de helft van het jaarbedrag, oftewel € 1.750.

Nieuwe dienstbetrekking bij dezelfde werkgever
U komt echter niet in aanmerking voor de premiekorting als het dienstverband tijdelijk is onderbroken. Het gaat dan om de volgende situatie:

  • vóór 1 januari 2014 is de jongere al eerder bij u in dienst geweest, maar dit dienstverband is of wordt beëindigd vóór, op of na 1 januari 2014;
  • aan de jongere is vervolgens een ww- of bijstandsuitkering toegekend;
  • binnen drie maanden na beëindiging van het dienstverband treedt de jongere opnieuw bij u in dienst.

In bovenstaande situatie is dus sprake van twee dienstbetrekkingen met één en dezelfde jongere. Omdat de eerdere dienstbetrekking is aangevangen vóór 1 januari 2014, kunt u de premiekorting voor de tweede dienstbetrekking niet toepassen. Hiermee wordt voorkomen dat een bestaande dienstbetrekking wordt beëindigd en na een korte tijd uitkering wederom een dienstbetrekking wordt aangegaan met als doel te voldoen aan de voorwaarden voor premiekorting.

 

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven