Nieuws Fiscaal

E-tip 41: Stijging minimumloon per 1 juli 2014

Fiscaal, 04 juni 2014

Per 1 juli 2014 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon. Als werkgever bent u verplicht minimaal dit minimumloon uit te betalen aan uw werknemers. Bovendien moet u het wettelijk minimumloon vermelden op de loonstrook. Houd daarom tijdig rekening met de gewijzigde bedragen.

Stijging minimumloon
Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2014:

  • € 1.495,20 per maand (januari 2014: € 1.485,60);
  • € 345,05 per week (januari 2014: € 342,85);
  • € 69,01 per dag (januari 2014: € 68,57).

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland.

Let op! Ook de minimumjeugdlonen voor 15 t/m 22 jarige werknemers gaan per 1 juli aanstaande iets omhoog. Zo bedraagt het minimumjeugdloon voor een 22-jarige vanaf 1 juli 2014 € 1.270,90 per maand. Voor een 15-jarige is dit € 448,55.

Verplicht minimumloon
Het wettelijk minimumloon geldt als minimum beloning voor werknemers. Om ervoor te zorgen dat werknemers niet worden onderbetaald, controleert de Inspectie SZW of werkgevers zich aan de wettelijke normen houden. In de praktijk komt het weleens voor dat werkgevers bepaalde kosten verrekenen met het loon, waardoor uiteindelijk minder dan het wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. Verrekening is mogelijk, maar dan wel gebonden aan een limiet. Zo zal de Inspectie SZW geen boete opleggen als het gaat om de verrekening van kosten voor huisvesting (tot 20% minimumloon) en een ziektekostenverzekering (tot 10% minimumloon).

Let op! De grenzen aan het verrekenen van kosten met het minimumloon zijn momenteel nog niet wettelijk vastgelegd. Om misverstanden en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt te voorkomen, zal er alsnog in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag een grens worden gesteld aan de mogelijkheid om verrekeningen op het loon toe te passen. Binnenkort zal hiervoor een wetsvoorstel worden ingediend.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven