Nieuws Fiscaal

E-tip 42: Opbouw oudedagsreserve verder aan banden

Fiscaal, 09 juni 2014

Wanneer de Eerste Kamer volgende week naar alle verwachting instemt met de geplande pensioenaanscherpingen vanaf 2015, dan heeft dat ook gevolgen voor de opbouw van de oudedagsreserve in de inkomstenbelasting. Als ondernemer kunt u dan minder reserveren voor uw oude dag in de onderneming.

Oudedagsreserve
Voldoet u aan het urencriterium en heeft u aan het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan mag u een deel van uw winst toevoegen aan de oudedagsreserve. Over dat deel betaalt u dan nog geen inkomstenbelasting. Dit jaar bedraagt de toevoeging 10,9% van de winst die u behaalt in 2014, met een maximum van € 9.542. Overigens mag de oudedagsreserve in principe niet meer bedragen dan het ondernemingsvermogen. Bedraagt het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar minder dan de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar, dan kunt u in dat jaar dus niet toevoegen.

Tip: Voor meer aandachtspunten rondom de oudedagsreserve verwijzen u graag naar een eerdere E-tip van dit jaar (januari), namelijk E-tip 5: Minder sparen voor uw oude dag.

De oudedagsreserve zorgt voor uitstel van belastingheffing, maar niet voor afstel. Op enig moment, vaak is dat als u stopt met de onderneming, zult u moeten afrekenen. Toevoegen is meestal alleen aantrekkelijk als u nu in de hoogste belastingschijf zit.

Verdere verlaging
Naar alle waarschijnlijkheid zal de Eerste Kamer dinsdag 27 mei aanstaande instemmen met de plannen van het kabinet om de pensioenopbouwpercentages per 2015 verder te verlagen en het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd te beperken. Dat betekent tevens dat u volgend jaar minder van de door u behaalde winst kunt toevoegen aan de oudedagsreserve. Het percentage gaat dan namelijk omlaag van 10,9% naar 9,8%. Ook het maximumbedrag dat u jaarlijks opzij mag zetten wordt verlaagd van € 9.542 (2014) naar € 8.640 (2015).

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven