Nieuws Fiscaal

E-tip 5: Minder sparen voor uw oude dag

Fiscaal, 20 januari 2014

Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen gebruik maken van een speciale fiscale faciliteit om te sparen voor de oude dag: de oudedagsreserve. Dit jaar kunt u iets minder van de door u behaalde winst toevoegen aan deze oudedagsreserve. Het percentage is namelijk omlaag gegaan van 12% naar 10,9%.

Voldoet u als ondernemer aan het urencriterium en heeft u aan het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt dan mag u een deel van de winst toevoegen aan de oudedagsreserve. U betaalt over dit deel dan nog geen inkomstenbelasting. Dit jaar bedraagt de toevoeging 10,9% van de winst die u behaalt in 2014, met een maximum van € 9.542.

Let op!
De oudedagsreserve zorgt voor uitstel van belastingheffing, maar niet voor afstel. Op enig moment, vaak als u stopt met de onderneming, moet u afrekenen. Toevoegen aan de oudedagsreserve is meestal alleen aantrekkelijk als u nu in de hoogste belastingschijf zit.

Nog enkele aandachtspunten
Er zijn nog enkele belangrijke zaken die u moet weten over de oudedagsreserve:

  • De oudedagsreserve mag in principe niet meer bedragen dan het ondernemingsvermogen. Bedraagt het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar meer dan de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar, dan kunt u in dat jaar dus niet toevoegen.
  • Eventuele pensioenpremies die al van de winst zijn afgetrokken (bijvoorbeeld voor een verplichte beroepspensioenregeling), verminderen de toevoeging aan de oudedagsreserve.
  • U heeft de mogelijkheid om een deel van de oudedagsreserve om te zetten in een lijfrente. De oudedagsreserve neemt hierdoor af en dat is belast. Daar staat echter een lijfrentepremieaftrek tegenover. Per saldo vallen de belastingheffing en de aftrekbare premiebetaling dus tegen elkaar weg.
  • U bent niet verplicht om jaarlijks een bedrag toe te voegen aan de oudedagsreserve.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven