Nieuws Fiscaal

Eindejaarstips 2014

Fiscaal, 24 november 2014

vuurwerkwjOver ongeveer 5 weken staan de feestdagen weer voor de deur waarbij u met uw geliefden terugkijkt op een hopelijk voor u succesvol jaar 2014. De decembermaand is wellicht voor u een drukke periode waarbij nog het nodige verzet dient te worden. Bijgaand treft u onze “eindejaarstips” aan, die u kunnen helpen om overzicht te krijgen in de fiscale wetgeving en waar mogelijk nog dringende zaken dit jaar te regelen.

 

Download hier de eindejaarstips 2014

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. Binnen deze regeling kunt u in 2015 maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u Loonheffingen in de vorm van een eindheffing van 80%. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gebruik te maken van gerichte vrijstellingen.

De percentages voor de pensioenopbouw worden in 2015 verder verlaagd. Daarnaast wordt het maximaal pensioengevend loon gemaximeerd. Dit heeft als gevolg dat de bestaande pensioenregeling voor 1 januari 2015 dient te worden gewijzigd. Onze pensioenadviseurs zullen u hierover nog berichten.

Vanaf 2015 vervallen bepaalde regelingen. Zo kunt u alleen nog in 2014 een dividend uitkeren tegen het aanmerkelijk belangtarief van 22%. In 2015 wordt dit weer 25%. Voorzichtigheid is wel geboden. Er dienen voldoende vrij uitkeerbare reserves te zijn. Daarnaast vervalt per 1 januari 2015 de schenkingsvrijstelling van € 100.000 bij de aankoop of bij het opknappen van de eigen woning of bij het aflossen van de hypotheekschuld op die woning. Overigens geldt bij een nieuwbouwwoning enige coulance met betrekking tot deze vrijstelling.

De DGA die werkzaamheden verricht voor de vennootschap met een aanmerkelijk belang valt onder de gebruikelijk loonregeling. Deze regeling wordt per 1 januari 2015 op een aantal punten aangepast wat de regeling er niet eenvoudiger op maakt. Door nog dit jaar uw gebruikelijk loon voor 2015 vast te stellen voorkomt u fiscale problemen.

U zult vanuit de media het nieuws over de fiscale bijtellingen voor de auto van de zaak hebben vernomen. Bent u toe aan een andere auto? Overweeg dan om een tweedehands auto te kopen met een lage bijtelling voor privégebruik. Een hybride auto met een CO2 uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer, die voor 1 januari 2012 voor het eerst op naam is gesteld, biedt een bijtelling van 0% voor het privégebruik tot 2017. U kunt met zo’n tweedehands auto nog ruim 2 jaar lang privé rijden zonder bijtelling. Dit levert al snel duizenden euro’s aan belastingvoordeel op.

Met betrekking tot de eigen woning bieden de eindejaarstips genoeg stof tot overdenking. Wilt u bijvoorbeeld uw woning of tuin opknappen? De arbeidskosten van het verbouwen en renoveren van woningen ouder dan 2 jaar blijven tot 1 juli 2015 onder het lage BTW-tarief van 6% vallen. Dit lage tarief mag worden toegepast als de werkzaamheden voor 1 juli 2015 worden afgerond. Is in 2013 vanuit de B.V. of via een familielid een hypotheek verstrekt, dan dient hiervan tijdig opgave te worden gedaan bij de Belastingdienst. Deze opgave dient voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2013 of voor 31 december 2014 te worden doorgegeven. Het niet doorgeven heeft als consequentie dat u renteaftrek misloopt voor een jaar.

Laat nog eens uw licht schijnen over de aanslag voor het jaar 2014. Is deze nog wel up to date? U kunt belastingrente voorkomen door voor 1 april 2015 aangifte te doen. Kan voor deze datum de aangifte niet worden ingediend, dan kunt u voor 1 mei 2015 een wijzigingsverzoek indienen. Mede met het oog op de onlangs aangekondigde naheffing 2014 is dit wellicht het overwegen waard.

Wij adviseren u, ondanks de drukke periode, van deze eindejaarstips kennis te nemen. Ongetwijfeld zit er een tip voor u tussen waarmee u nog fiscaal voordeel kunt behalen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met uw relatiemanager of eigen adviseur.

De partners en medewerkers van Worrell & Jetten wensen u hierbij fijne feestdagen en een succesvol en uitdagend 2015 in goede gezondheid.

Download hier de eindejaarstips 2014

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven