Nieuws Fiscaal

Eindejaarstips 2015

Fiscaal, 11 november 2015

vuurwerkwjBinnenkort staan de feestdagen weer voor de deur waarbij u met uw dierbaren terugkijkt op een hopelijk voor u succesvol jaar 2015. De decembermaand is wellicht voor u
een drukke periode waarbij nog het nodige verzet dient te worden. Bijgaand treft u onze “eindejaarstips” aan, die u kunnen helpen om overzicht te krijgen in de fiscale wetgeving en waar mogelijk nog dringende zaken dit jaar te regelen.

Download hier de eindejaarstips 2015

 

Werkkostenregeling

Het afgelopen jaar hebben wij u geregeld via onze site of via aparte mailings geïnformeerd over de werkkostenregeling. Ook op deze plaats willen wij u op dit onderwerp wijzen. Binnen deze regeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u Loonheffingen in de vorm van een eindheffing van 80%. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gebruik te maken van gerichte vrijstellingen. Indien u nog ruimte over heeft, benut de ruimte voor het einde van het jaar optimaal. Indien u dreigt over de vrije ruimte te gaan, schuif dan slim met uw vergoedingen en verstrekkingen, zodat u optimaal van de vrije ruimte gebruik maakt. Een Nieuwjaarsborrel kan bijvoorbeeld net zo leuk zijn als een kerstborrel. Schuif alleen als u in 2016 niet met eenzelfde overschrijving te maken denkt te krijgen. Twee laatste tips met betrekking tot dit onderwerp. Zorg dat uw administratie up to date is en dat u, indien u over de vrije ruimte komt, de eindheffing uiterlijk in de aangifte loonheffingen in januari 2016 aangeeft.

Pensioen in eigen beheer

Als directeur grootaandeelhouder bent u ongetwijfeld in aanraking gekomen met de problematiek rondom het pensioen in eigen beheer. Kan ik dividend uitkeren en heeft mijn B.V. in de toekomst voldoende middelen om mijn pensioen levenslang uit te keren, zijn zo maar een tweetal adviesonderwerpen. Ook de politiek zit danig met dit onderwerp in haar maag. De staatssecretaris van Financiën heeft drie alternatieven voor het pensioen in eigen beheer bedacht. Deze drie alternatieven dienen nog nader uitgewerkt te worden. Zodra hierover meer bekend is, zullen onze pensioenadviseurs u hierover berichten en daar waar nodig de nodige actie met u en voor u ondernemen.

Gebruikelijk loon directeur grootaandeelhouder

De directeur grootaandeelhouder die werkzaamheden verricht voor de vennootschap met een aanmerkelijk belang valt onder de gebruikelijk loonregeling. Met ingang van 1 januari 2015 is de gebruikelijk loonregeling aangepast. Het loon dient niet meer dan 25% af te wijken van een zakelijk loon met een minimum van € 44.000. Indien reeds een afspraak met de Belastingdienst was gemaakt, dan geldt hiervoor een overgangsregeling. Naast deze voorwaarden zijn er nog uitzonderingen om uw loon lager vast te stellen. Laat u daarom nog goed voorlichten en check of u de regels voor uw gebruikelijk loon juist heeft toegepast.

Fiscale bijtelling auto van de zaak

In onze eindejaarstips van vorig jaar hebben wij u gewezen op de fiscale bijtellingen voor de (milieuvriendelijke) auto van de zaak. Ook dit jaar en komend jaar biedt dit onderwerp een woud aan regels. De aanschaf van uw auto van de zaak in 2015 is meestal een verstandige keus. In 2016 valt de fiscale bijtelling van uw auto van de zaak hoger uit. In een enkel geval kan de aanschaf worden uitgesteld tot 2017 aangezien de fiscale bijtelling ten opzichte van 2016 weer lager uitvalt. Laat u daarom goed voorlichten. Indien u nog in 2015 een milieuvriendelijke auto aanschaft en deze binnen drie maanden na investeringsdatum aanmeldt bij RVO.nl., dan kunt u nog milieu investeringsaftrek claimen. Of de milieu investeringaftrek voor 2016 ook kan worden geclaimd, hangt af van de nog eind dit jaar te publiceren milieulijst.

Lening eigen woning

Met betrekking tot de eigen woning bieden de eindejaarstips ook genoeg stof tot overdenking. Is in 2014 vanuit de B.V. of via een familielid een hypotheek verstrekt, dan dient hiervan tijdig opgave te worden gedaan bij de Belastingdienst. Deze opgave dient voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2014 of voor 31 december 2015 te worden doorgegeven. Indien het voorgaande in 2015 is gebeurd, dan dient de informatieplicht voor het doen van aangifte inkomstenbelasting 2015 doch uiterlijk 31 december 2016 te worden doorgegeven. Het niet doorgeven heeft als consequentie dat u renteaftrek misloopt voor een jaar. Eventuele wijzigingen in de lening 2015 dienen binnen 1 maand (1 februari 2016) na afloop van het jaar te worden doorgegeven. Onlangs is aangegeven om deze termijn op te rekken naar 31 december 2016. Echter, dit dient nog officieel te worden vastgesteld.

Update uw voorlopige aanslag

Laat nog eens uw licht schijnen over de aanslag voor het jaar 2015. Is deze nog wel up to date? U kunt belastingrente voorkomen door voor 1 april 2016 aangifte te doen. Kan voor deze datum de aangifte niet worden ingediend, dan kunt u voor 1 mei 2016 een wijzigingsverzoek indienen. Voor het jaar 2016 begint de 52% schijf bij een inkomen bij de € 66.000. In 2016 zult u dus minder inkomstenbelasting betalen. Houd u er wel rekening mee dat dit als keerzijde heeft dat u bijvoorbeeld minder hypotheekrente aftrek heeft en hierdoor de teruggaaf inkomstenbelasting 2016 lager kan uitvallen.

En dan nog dit: digitale brievenbus Belastingdienst

Last but not least wijzen wij u er nog op dat de Belastingdienst met ingang van 2016 steeds meer correspondentie digitaal zal versturen. Dit houdt in dat u via mijnoverheid.nl uw correspondentie ontvangt. De Belastingdienst gaat deze wijze van communiceren in een periode van twee jaar invoeren. Komend jaar zal met betrekking tot toeslagen digitaal gecorrespondeerd worden. In 2017 en 2018 geldt dit voor de uitnodiging tot het doen van aangifte en voorlopige aanslagen respectievelijk aangifte en aanslagen. Aangezien u in de toekomst in deze berichtenbox ook correspondentie kunt ontvangen over verlopen ID-bewijzen, rijbewijzen, APK van de auto alsmede onroerendzaakbelasting en de WOZ-beschikking attenderen wij u erop om uw berichtenbox via mijnoveheid.nl te activeren. Wij adviseren u uw eigen e-mailadres op te geven en niet het e-mailadres van uw (fiscaal)dienstverlener.

Bovenstaande eindejaarstips is een grove selectie. Wij adviseren u daarom om de volledige eindejaarstips eens door te nemen. Wij twijfelen er niet aan of er zit een tip voor u tussen waarmee u nog fiscaal voordeel kunt behalen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met uw relatiemanager.

De partners en medewerkers van Worrell & Jetten wensen u hierbij alvast fijne feestdagen en in alle opzichten een succesvol 2016 toe!

Download hier de eindejaarstips 2015

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven