Nieuws Fiscaal

Eindejaartips 2018

Fiscaal, 13 november 2018

Het jaar 2018 gaat richting het einde. De feestdagen staan voor de deur. Een tijd waarin u met uw geliefden terugkijkt op een hopelijk positief jaar. 2018 was het jaar van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Daarnaast werd in juni van dit jaar een historische top gehouden tussen Amerika en Noord Korea. De zomer stond in het teken van het Wereldkampioenschap voetbal met Frankrijk als winnaar. De zomer van 2018 was overigens de warmste sinds in 1706 met metingen werd begonnen. Ook voor Worrell & Jetten was 2018 een mooi jaar. Zo zijn 2 collega’s als partner toegetreden en hebben wij ons 10-jarig jubileum mogen vieren. Dit kroonjaar hebben wij ook met u mogen vieren tijdens onze Najaarsborrel met mooie woorden van onze burgemeester Charlie Aptroot.

Zoals u wellicht inmiddels van ons gewend bent, treft u bijgaand onze eindejaarstips 2018 aan. Met deze tips kunt u wellicht nog dit jaar een aantal zaken regelen en bovenal inspelen op de toekomst. Wij twijfelen er niet aan of er zit ook voor u een waardevolle tip tussen.

Download hier de eindejaarstips 2018!

Speel in op belastingverlagingen en aftrekbeperkingen

Vanaf 2019 gaan de tarieven in de inkomstenbelasting omlaag, net als de jaren erna. De meeste aftrekposten kunt u de komende jaren echter tegen een lager tarief in aftrek brengen. Ook het Vpb-tarief voor de eerste € 200.000 winst daalt volgend jaar en wel van 20 naar 19%. Overleg daarom met uw adviseur of het voor u lucratief is om opbrengsten uit te stellen en kosten naar voren te halen. Wellicht is het ook interessant voor u om, waar mogelijk, aftrekposten zoals giften of zorgkosten nog dit jaar te voldoen.

Dga: los excessieve lening af via dividenduitkering

Excessief lenen bij de BV wordt vanaf 2022 belast. Het is daarom verstandig leningen bij uw BV boven € 500.000 voor die tijd af te lossen. Doe dit zo mogelijk vóór 2020 vanwege het stijgende tarief van box 2. Een lening ten behoeve van de eigen woning valt niet onder de nieuwe belastingheffing.

Gebruik uw vrije ruimte over 2018

Benut ook dit jaar uw vrije ruimte van 1,2% in de werkkostenregeling volledig. Keer nog resterende vrije ruimte bijvoorbeeld uit als kerstgratificatie, bonus of organiseer er een leuk personeelsfeest van. Onthoud dat tot een bedrag van € 2.400 per werknemer de fiscus in beginsel niet moeilijk doet.

Lage btw? Factureer vooruit!

Het lage btw-tarief stijgt op 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Over al in rekening gebrachte en betaalde goederen en diensten die pas in 2019 geleverd worden, wordt echter niet nageheven. Levert u goederen en diensten tegen het lage btw-tarief, dan kunt u hier gebruik van maken.

Koop nog dit jaar een lijfrente

Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. Als u voldoet aan de voorwaarden voor aftrek, kunt u de premie aftrekken tegen maximaal 51,95%. Lijfrentes blijven ook de komende jaren gewoon aftrekbaar tegen het tabeltarief. Vanwege de daling van deze tarieven vanaf volgend jaar, is de uitkering in veel gevallen lager belast. Zorg dat u de bedragen vóór 1 januari 2019 betaalt! Alleen dan kunt u deze nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2018.

Plan uw investeringsaftrek

Maximeer uw investeringsaftrek door uw investeringen goed te plannen. De investeringsaftrek neemt voor grotere investeringen af naarmate het bedrag van uw investering toeneemt. Zo levert bijvoorbeeld een investering van € 100.000 in 2018 € 15.863 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op. Spreidt u de investering echter over 2018 en 2019 en investeert u dan ieder jaar € 50.000, dan levert dit € 28.000 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op.

Investeer nog dit jaar energiezuinig

Energiezuinige investeringen komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Deze bedraagt dit jaar 54,5%, volgend jaar nog maar 45%. Pleeg energiezuinige investeringen daarom nog dit jaar. Het moment van het aangaan van de juridische verplichting is bepalend voor het moment waarop recht op de extra aftrek bestaat.

Koop met korting pensioen in eigen beheer af

De DGA heeft nog tot en met 2019 de tijd om te kiezen wat hij wenst te gaan doen met zijn reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen. Er zijn drie mogelijkheden waaronder afkopen. Afkopen met korting kan nog tot en met 2019. Deze bedraagt 25% in 2018 en nog maar 19,5% in 2019. Ook omzetten in een oudedagsverplichting kan in 2018 en 2019. Zet u om in een oudedagsverplichting en wilt u alsnog afkopen? Dan is dit in de jaren tot en met 2019 nog mogelijk met korting en zonder revisierente.

Vraag een voorlopige verliesverrekening aan

Heeft u in 2017 winst behaald, maar sluit u 2018 vermoedelijk af met een verlies? Dien dan na uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2018 een verzoek in om een voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2017. Een eventuele afwijking van de aangifte wordt bij de definitieve aanslag hersteld.

Schaf dure elektrische auto nog dit jaar aan

Vanaf 2019 geldt voor elektrische auto’s die duurder zijn dan € 50.000 een bijtelling van 22%, voor zover de cataloguswaarde meer dan € 50.000 bedraagt. Koop een duurdere elektrische auto daarom vóór eind 2018. De lage bijtelling van 4% voor deze auto houdt u dan nog maximaal vijf jaren.

Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie)

In 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie afgeschaft in het kader van de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie. Hierbij dienen ZZP’ers en hun opdrachtgevers de zakelijke relatie middels een overeenkomst tegen het licht te houden. Als u er zeker van wilt zijn dat er een juiste overeenkomst is opgesteld, dan kan deze worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Dit zorgt voor meer zekerheid vooraf over de vraag of de opdrachtgever geen loonheffingen moet inhouden en de Belastingdienst de opdrachtnemer ziet als zelfstandig ondernemer. Als wordt afgeweken van de overeenkomst, dan bestaat de mogelijkheid dat de opdrachtgever een naheffingsaanslag loonheffingen en een boete krijgt. De Wet DBA heeft voor nogal wat onrust gezorgd. Het kabinet heeft besloten om de wet te vervangen en werkt aan nieuwe maatregelen welke per 2020 in moeten gaan. Tot die tijd zal de Belastingdienst zich coulant opstellen als achteraf blijkt dat ZZP’ers toch in loondienst werken, tenzij er sprake is van kwade opzet. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij onze juridische afdeling.

Vraag op tijd een voorlopige aanslag

Het tarief van de belastingrente bedraagt op aanslagen inkomstenbelasting op jaarbasis 4% en op aanslagen vennootschapsbelasting zelfs 8%. Over het belastingjaar 2018 is belastingrente verschuldigd wanneer de aanslag na 1 juli 2019 wordt opgelegd. Over de periode na 1 juli 2019 tot de betaaldatum van de aanslag is dus belastingrente verschuldigd. Wijkt uw resultaat uit onderneming af ten opzichte van het resultaat uit de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2018? Of geldt vorenstaande voor het belastbare bedrag van uw vennootschap? Wij geven u in overweging om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting 2018 aan te passen.

Maak dit jaar optimaal gebruik van de schenkingsvrijstelling eigen woning indien u voor 2010 heeft geschonken

In het verleden hebben wij u geïnformeerd dat vanaf 1 januari 2017 de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 ten behoeve van de eigen woning weer is ingevoerd. De regeling is soms ingewikkeld indien bijvoorbeeld in het verleden al gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling. In dit geval bestaat namelijk nog de mogelijkheid om een aanvullende schenking te doen en zo optimaal van de schenkingsvrijstelling gebruik te maken. Dit zogenoemde overgangsrecht wordt vanaf 2019 beperkt. Het kan daarom voordelig zijn om nog dit jaar aanvullend te schenken. Indien de verhoogde vrijstelling al voor 2010 is benut en in 2015 of 2016 een eenmalige schenking ad € 25.322 respectievelijk € 25.449 heeft plaatsgevonden of in 2015 of 2016 een schenking voor de eigen woning van € 27.432 respectievelijk € 27.550 is gedaan, dan kan nog dit jaar een bedrag van € 47.198 worden geschonken. Indien in 2018 geen bedrag van € 47.198 wordt geschonken, dan geldt vanaf 2019 slechts een vrijstelling van € 27.871 (bedrag moet nog worden geïndexeerd).

Indien wij u van dienst kunnen zijn of vragen heeft, dan vernemen wij dat graag van u.

De partners en medewerkers van Worrell & Jetten wensen u de laatste weken van 2018 veel succes toe en helpen u vanzelfsprekend ook in 2019 slim vooruit om uw doelen te bereiken.

Download hier de eindejaarstips 2018!

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven