Nieuws Algemeen

Eventjes langer werken. Meteen recht op extra loon?

Algemeen, 11 oktober 2019

Wat is ‘overwerk’?

AdministratieIn het Burgerlijk Wetboek is geen specifieke regeling opgenomen over overwerk. De grens voor overwerk wordt bepaald door de regels in de Arbeidstijdenwet. In deze Arbeidstijdenwet staat (onder andere) dat er een maximum is aan werktijden:

  • de werknemer mag maximaal twaalf uur per dienst werken, niet meer dan 60 uur per week
  • gedurende vier weken mag een werknemer niet meer dan gemiddeld maximaal 55 uur werken
  • over een periode van 16 weken mag de werknemer niet meer werken dan gemiddeld 48 uur per week.

Wat is overwerk dan?

De werknemer mag dus niet meer dan bovengenoemde uren werken. Maar wat is dan overwerk? Overwerk is het werk dat gedaan wordt buiten de werktijd zoals die is bepaald in het arbeidscontract. Moet iemand die normaal 20 uur werkt een week 30 uur draaien, dan is dat ook gewoon overwerk. Kortom: overwerk is arbeid die gedaan wordt buiten de afgesproken arbeidstijden en arbeidsduur.

Even de klus afmaken

In de praktijk komt het wel voor dat een werknemer een bepaalde taak nog even moet afmaken. In principe hoort dat bij de functie en moet de werknemer ‘als goed werknemer’ die klus afmaken. Maar daar zitten natuurlijk grenzen aan: als het werk op geen enkele dag afkomt en de werknemer dagelijks langer moet werken, kan het zijn dat er wel sprake is van overwerk. Ook zijn er functies waarbij overwerk ‘erbij hoort’ (denk aan de advocatuur) en ook functies waarbij dat zelden voorkomt (denk aan een kassamedewerkster).

Moet dat betaald worden?

Of overuren betaald moeten worden, hangt van een aantal factoren af:

  • Is het overwerk inherent aan de functie?
  • Zo niet, zijn er afspraken gemaakt in de cao of in de arbeidsovereenkomst?
  • Zo niet, heeft de werkgever opdracht gegeven voor het overwerk of heeft de werkgever ingestemd met het overwerk?

Met toeslag?

Of u als werkgever een toeslag moet betalen voor het overwerk, hangt af van de afspraken die er zijn gemaakt (in de cao of in de arbeidsovereenkomst). Als er geen afspraken zijn gemaakt, hoeft u geen toeslag te betalen.

In geld of in tijd?

U mag het overwerk betalen in tijd of in geld. Tip: houd bij de uitbetaling rekening met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Uw werknemer moet over alle gewerkte uren tezamen ten minste het minimumloon ontvangen. Als u de overuren niet uitbetaalt, maar als ‘tijd voor tijd’ opneemt, kan de werknemer in een periode onder het minimum-uurloon uitkomen. Dit is niet toegestaan.

Uit de praktijk

Bewijs de toestemming maar! Werkneemster Sanne hield alle gewerkte uren minutieus bij in een schriftje. Na haar ontslag claimde ze alle gewerkte uren bij haar werkgever. Deze ontkende Sanne ooit toestemming te hebben gegeven voor die overuren. Omdat Sanne die toestemming niet kon bewijzen, hoefde de werkgever de overuren niet te betalen.

Belangrijk is of u opdracht gaf om over te werken. Zo ja, dan moet u deze extra tijd betalen. Een toeslag voor overwerk is alleen verplicht als dit is afgesproken in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Betaling als ‘tijd voor tijd’ is toegestaan, zolang het uurloon niet onder het minimumuurloon komt.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven