Nieuws Algemeen

Extra geld voor monumenten

Algemeen, 19 juni 2018

KerkIn totaal gaat het om 27 projecten die onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden. Via de bijdrage van de overheid kunnen 70% van de totale restauratiekosten betaald worden. De andere 30% van de kosten komt voor rekening van de eigenaar.

Molens en mobiel erfgoed

Ook komt er extra geld voor de restauratie van molens. Met een budget van € 3,5 miljoen kunnen circa 50 molens gerestaureerd worden of van groot onderhoud voorzien worden.

Tot slot wordt € 1 miljoen geïnvesteerd in mobiel erfgoed. Met dit geld kan mobiel erfgoed voor een groter publiek toegankelijk gemaakt worden. Bij mobiel erfgoed moet gedacht worden aan  historische vliegtuigen, schepen, treinen en fietsen. Deze komen door de rijksbijdrage vaker voor het grote publiek beschikbaar.

Aftrek onderhoudskosten

De tegemoetkoming staat los van de regeling waarbij de eigenaar van een rijksmonument 80% van de onderhoudskosten mag aftrekken.

Let op! De rijksbijdrage moet u op deze kosten in mindering brengen.

Onderhoudskosten zijn de kosten van bijvoorbeeld reparaties of schilderwerk. Ook voor achterstallig onderhoud mag u de kosten aftrekken.

Let op! Kosten voor verbetering van een monument zijn niet aftrekbaar, zoals voor de modernisering van een pand.

Investering in toekomst

Het herstel van monumenten wordt van belang geacht voor het aantrekkelijk houden van dorpen en steden voor de bewoners. Deze dorpen en steden ontlenen hieraan hun eigen gezicht. Door de investering blijven de monumenten bewaard voor toekomstige generaties.

Heeft u vragen over het aanvragen van een subsidie of de herstelkosten van een monument, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven