Nieuws Fiscaal

Extra nieuwsitems WJ mei 2021

Fiscaal, 12 mei 2021

1.    Maak tijdig bezwaar tegen box 3 2020

Ook de bezwaren tegen de box 3-heffing in de inkomstenbelasting 2020 zijn weer aangewezen als massaal bezwaar. Eerder gebeurde dit al voor eerdere jaren. Wilt u aansluiten bij de massaalbezwaarprocedure, dan moet u tijdig bezwaar maken. De vraag is uiteraard wat de kansen zijn in deze procedures. De kans dat de Hoge Raad voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 wel overgaat tot vermindering van de box 3-heffing, waar dat voor de jaren 2013 en 2014 niet gebeurd is, wordt niet zo groot geacht. Daar staat echter tegenover dat het deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure relatief eenvoudig is.

Tip!
Maakte u in de jaren 2017, 2018 of 2019 al bezwaar tegen box 3? Dan geldt dat niet automatisch voor 2020. U moet dus voor dit jaar opnieuw bezwaar maken.

2.    Geen btw op goedgekeurde coronazelftestkits

Coronavaccins en -testkits mogen zonder btw geleverd worden. Dat geldt ook voor onder meer goedgekeurde zelftestkits. Ook het vaccineren met deze vaccins en het afnemen van de tests kan gedurende die periode gebeuren zonder btw. Normaal moet hierover btw berekend worden, maar in sommige gevallen geldt de medische btw-vrijstelling. Als normaal btw berekend moet worden, kan de leverancier of toediener van de vaccins en tests gewoon zijn btw blijven aftrekken. Geldt normaal de btw-vrijstelling, dan mag de btw niet afgetrokken worden.

Let op!
Alleen voor de levering van vaccins en testkits die een bepaalde goedkeuring hebben meegekregen, geldt het 0% btw-tarief.

3.    Per 2022: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof is nu in de meeste gevallen nog onbetaald. Maar dat gaat wijzigen. Werknemers krijgen per 2 augustus 2022 recht op negen weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof zoals het nu is, bedraagt 26 keer de overeengekomen arbeidsduur per week en is meestal onbetaald. Het kabinet wil regelen dat werknemers per 2 augustus 2022 recht krijgen op 9 weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. In die periode bestaat er recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 50% van het (maximum)dagloon. Dit betaalde verlof moet wel in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Het resterende ouderschapsverlof kan nog steeds worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind, maar blijft onbetaald. Inmiddels heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd.

4.    Deadline 21 mei voor subsidie praktijkleren 2019/2020

Voor werknemers die een leerwerk- of praktijkopleiding volgen, kan een werkgever recht hebben op een subsidie praktijkleren van maximaal € 2.700. De subsidie voor het schooljaar 2019/2020 had de werkgever uiterlijk 16 september 2020 om 17.00 uur moeten aanvragen. Was de werkgever te laat met aanvragen, dan is de aanvraag afgewezen. Voor werkgevers die zich uiterlijk 30 september 2020 meldden bij de RVO is echter in bepaalde gevallen een herkansing mogelijk. Deze werkgevers kunnen alsnog tussen 3 mei 2021 en 21 mei 2021 17.00 uur een aanvraag subsidie praktijkleren 2019/2020 indienen. Maar daarvoor gelden strikte voorwaarden. Voorwaarde is onder meer dat het te laat aanvragen te wijten was aan de coronacrisis.

5.    Verblijfkosten eigen rijders verhoogd

Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag is voor 2021 met één euro verhoogd ten opzichte van vorig jaar en bedraagt € 39,50 per dag. De regeling geldt alleen voor ondernemers bij wie de winst in de inkomstenbelasting belast wordt. De vaste aftrek geldt onder bepaalde voorwaarden, zoals dat de rit langer moet duren dan 24 uur en dat de verste bestemming niet in Nederland mag liggen.

Let op!
U mag ieder jaar opnieuw beslissen of u de regeling gebruikt. Als u gebruikmaakt van de regeling, hoeft u de kosten niet aan te tonen.

6.    Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer

Vergoedt u als werkgever de kosten van een noodzakelijk internetabonnement aan uw werknemer? De Belastingdienst maakte bekend dat dan die vergoeding ook onbelast is als uw werknemer een eigen bijdrage betaalt. Eerder dacht de Belastingdienst hier nog anders over. ‘Noodzakelijk’ betekent dat de werknemer de voorziening voor zijn werk nodig heeft en gebruikt. Als hij het werk in theorie ook zonder de voorziening kan uitvoeren, kan de voorziening toch noodzakelijk zijn. Ook gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen, zoals smartphones en dergelijke apparatuur, kunt u belastingvrij vergoeden of verstrekken als ze ‘noodzakelijk’ zijn.

Let op!
Een eigen bijdrage van de werknemer betekende tot nog toe dat een voorziening niet als ‘noodzakelijk’ werd aangemerkt. Alleen een eigen bijdrage voor een duurdere uitvoering van een voorziening was toegestaan. Dit standpunt is dus verlaten.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven