Nieuws Fiscaal

Fiscale actualiteiten april 2017

Fiscaal, 14 april 2017

DE HOOFDZAKEN UIT DE NIEUWSBRIEF VAN APRIL ZIJN:

 

Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer? Doorloop vier stappen

Nu er een definitieve streep is gezet door pensioen opbouwen in eigen beheer, zult u de komende tijd de nodige beslissingen en acties moeten ondernemen. Daarom onderstaand een stapsgewijs overzicht van de belangrijkste punten.

Mogelijke compensatie transitievergoeding vanaf 2019

De transitievergoeding zal op een aantal punten worden gewijzigd. Hiervoor is onlangs een wetsvoorstel ingediend. De wijzigingen hebben betrekking op twee zaken. Ten eerste op de transitievergoeding die werkgevers verschuldigd zijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en ten tweede bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Verkoop aan particulier in buitenland? Let op btw-drempel

Bij verkoop aan een buitenlandse particulier berekent u waarschijnlijk Nederlandse btw. Dit is in principe correct, tenzij u de btw-drempel overschrijdt. U kunt ook vrijwillig kiezen om al vanaf de eerste euro buitenlandse btw te berekenen.

Wanneer heeft een stagiair of starter recht op loon?

De inspectie SZW heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beloning van stagiaires en starters in Limburg. Twee bedrijven bleken niet te voldoen aan de eisen van de Wet op het Minimumloon. Dat betekende voor de bedrijven nabetaling van het wettelijk minimumloon en ook nog eens kans op een boete. Een boete kan oplopen tot € 10.000. Na hun opleiding waren de mensen bij de bedrijven blijven werken. Ze deden hetzelfde werk als andere werknemers maar hielden dezelfde vergoeding als tijdens hun stage, € 300 per maand.

Nieuwsberichten

In dit item wordt u onder andere bijgepraat over de innovatieregeling, eindafrekening WKR, het vroegtijdig aflossen van de hypotheek per 1 april jl. zonder belastingheffing en bijtelling voor de vervangende auto.

Voor de volledige nieuwsbrief van april 2017 klik hier

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, neem contact met ons op!

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven