Nieuws Algemeen

Fiscus gaat belastingtelefoon verbeteren

Algemeen, 05 april 2018

TelefoonKwaliteit onvoldoende

Met name de Consumentenbond test de kwaliteit van de belastingtelefoon regelmatig. Uit een onlangs afgesloten onderzoek rolde een rapportcijfer van 5,3. De Belastingdienst stelt dat 90% van alle vragen wel juist wordt beantwoord, maar neemt toch maatregelen om de kwaliteit te verbeteren.

Specialisten

Bij de belastingtelefoon zullen voortaan vaker specialisten worden ingezet om specifieke vragen te beantwoorden, zoals inzake de eigen woning, giften en zorgkosten. Uit het recente onderzoek bleek bijvoorbeeld dat met name over de laatste kostensoort veelvuldig fout werd geïnformeerd.

Vraag té specifiek

Is een vraag zo specifiek dat een direct antwoord onmogelijk is, dan kan de beller teruggebeld worden of de vraag schriftelijk voorleggen aan de inspecteur.

Let op! De belastingdienst verstrekt zelf geen adviezen en verwijst hiervoor naar adviseurs.

Website

De Belastingdienst zegt toe ook de website te gaan verbeteren. Antwoorden zullen beter te vinden zijn en makkelijker te begrijpen. Dit betreft met name de gebieden ‘winst en risico’.

Geen recht aan ontlenen

Voor belastingplichtigen is van belang dat aan een antwoord van de belastingtelefoon in beginsel geen rechten ontleend kunnen worden. Dit is alleen anders als u niet direct duidelijk was dat het antwoord niet klopte én u door het foute antwoord schade heeft geleden.

Let op! Dat u achteraf meer belasting moet betalen dan wanneer het gegeven antwoord wel juist zou zijn geweest, wordt daarbij niet als schade aangemerkt. Die belasting was u immers toch verschuldigd geweest.

Heeft u vragen over de belastingtelefoon, neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven