Nieuws Algemeen

Fonds van € 75 miljoen voor jonge boeren

Algemeen, 15 januari 2019

Garantieregeling

BoerVan de € 75 miljoen gaat € 64 miljoen naar een garantiefonds, de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK). Voor financiers wordt het zo aantrekkelijker om leningen te verstrekken aan jonge boeren die een bedrijf starten of overnemen én willen investeren in innovatie of duurzame bedrijfsontwikkeling. De garantieregeling werkt drempelverlagend voor financiers omdat het Rijk garant staat.

Opleiding en coaching

De resterende € 11 miljoen is bestemd voor het opzetten van een opleidings- en coachingstraject bij het proces van overname. Dit gebeurt op verzoek van de boeren zelf.

Bedrijfsopvolging in de familie

Het overnameproces van gezinsbedrijven binnen de familie kan namelijk gevoelig liggen, want zowel familie- als bedrijfsbelangen spelen mee. Het belangrijkste besluit bij een overname is de bepaling van de overnamewaarde van het bedrijf, maar vaak ligt deze overnameprijs onder de marktwaarde.

Criteria garantieregeling

Om in aanmerking te komen voor de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten wordt het investeringsplan getoetst aan één van de criteria uit de toekomstvisie ‘Waardevol en Verbonden’ die in 2018 is gepresenteerd. Deze criteria zijn:

  • Het sluiten van kringlopen
  • Het versterken van de sociaaleconomische positie van de boer in de keten
  • De klimaatopgave
  • Ecosystemen
  • Vitaliteit van het platteland
  • Dierenwelzijn en
  • Waardering voor voedsel

Aanvullend op bestaande regelingen

De Garantieregeling VVK is in nauw overleg met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en andere betrokken partijen zoals banken tot stand gekomen. De regeling is aanvullend op bestaande regelingen.

Deel dit bericht via

Inschrijven nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven